Ko je MOB

(pravo ime  Željko Kikel)

22. Maj 2013.

.   Rođen sam 1964. godine u Beogradu od oca Zvonimira i majke Gordane, takođe rođenih u Beogradu. Odhranjen sam i odrastao bez ikakvih religioznih usmerenja, pomalo u duhu tadašnje Jugoslavije, a malo više u duhu "nove" rock generacije kojoj je muzika i "svirka" bila i religija i država i majka. Zbog okolnosti u toj staroj i umornoj Jugoslaviji, 1991. godine sam se preselio u London sa tadašnjom suprugom i dvoje male dece.

 .  Ranih godina boravka u Londonu imao sam prilike da upoznam život iz ne tako prijatnih perspektiva i vrlo brzo sam uvideo razlike između iluzija koje smo imali o tom zapadnom svetu i surove realnosti.

.  U takvim okolnostima sam bio "laka meta" za Jehovine svedoke sa kojima sam stupio u kontakt 1993., započeo izučavanje Biblije rane 1994. i ubrzo nakon toga se krstio i postao član ove Organizacije.

.  Moja bivša supruga je još pre tih događaja počela da pokazuje jake simtome manijakalne depresije (bipolarni poremećaj) i bolest je vremenom uzimala sve više maha, tako da sam gotovo samostalno podizao naše dvoje dece i sa njima redovno pohađao sve satanke i učestvovao u svim drugim aktivnostima Jehovinih svedoka. (Moram da napomenem da moja bivša supruga nikada nije bila član Organizacije Jehovinih svedoka).

.  Relativno brzo sam postao "Sluga pomoćnik" i bio sam pozvan da pomognem u osnivanju Srpsko / Hrvatske grupe, u okviru jedne Engleske skupštine u zapadnom Londonu. U tom periodu sam počeo simultano da prevodim brojna predavanja sa Engleskog na naš jezik i povremeno sam vodio studiju Kule stražare. Imao sam već tada prednost da dva puta godišnje dajem javno predavanje u lokalnoj skupštini na Engleskom jeziku.

.  2001. godine sam postao starešina i nepune dve godine kasnije smo osnovali prvu Srpsku/Hrvatsku skupštinu u Londonu u kojoj sam služio kao Predsedavajući nadglednik skupštine, nadglednik Kule stražare i povremeno nadglednik škole. U tom periodu sam i dalje redovno simultano prevodio predavanja sa Engleskog, davao predavanja na našem jeziku kao i na Engleskom i imao sam jednu dodelu na kongresu naše Engleske "pokraine".

.  2008. godine, kada je naša skupština bila dovoljno velika i snažna, prešao sam iz Srpske / Hrvatske skupštine u svoju pređašnju, Englesku skupštinu u kojoj sam nastavio da služim kao starešina. U maju 2009. godine sam samovoljno napustio Jehovine svedoke, zbog sumlji i ličnih razočarenja, mada nisam o tome želeo da raspravljam nisakim. Predsedavajući naše Engleske skupštine i moj dobar prijatelj, me je odgovorio od moje ideje da se javno "isčlanim" iz Organizacije, mada sam ja tu svoju želju izneo pred upravnim odborom skupštine. Iz tih razloga sam se tiho povukao a da gotovo niko nije ni znao šta se zaista dogodilo. Moja deca, koja su tada već bili odrasle osobe i kršteni Svedoci, su nastavili sa svojom normalnom službom i aktivnostima u tom periodu.

.  Šest meseci kasnije sam napustio London i preselio se u grad Hamburg gde i danas živim. Tokom svoje službe Organizaciji (mada sam ja verovao da služim Bogu) sve svoje obaveze i dodele sam izvršavao dosledno, verno i celim srcem. Nikada nisam bio opomenut, ukoren niti kažnjen, jel su moj život i moja služba bili iskreni i pošteni kako "spolja" tako i "unutra". Koliko god je u meni bilo mogućnosti da volim sve ljude, toliko sam ih voleo, kao što ih i danas volim, s tom razlikom što sam izgubio ljubav za vodeće strukture ove Organizacije, čije sam licemerje i malverzacije uvedeo pre svega kroz svoja iskustva, a kasnije svoja istraživanja sa kojima sam počeo tek 2011, pune dve godine nakon napuštanja organizacije.

.  Tako se rodila ideja za ovu web-stranicu i želja mi je pre svega da pomognem bivšim članovima ove Organizacije, a i svim drugim ljudima koji žele da sasnaju istinu "iza zatvorenih vrata" o Organizaciji Jehovinih svedoka i razmene ohrabrenja i iskustva. O svojim razmišljanjima, sumljama, zabludama i otkrićima ću pisati, kao i do sada, na mom Blogu i Forumu bivših Jehovinih Svedoka.


Željko MOB

Video - Zašto sam napustio JS
MOB - Maj 2013Moja priča kroz knjigu "Život posle vere"

"...Kroz sva moja lutanja, kako doslovna tako i spiritualna, vratio sam se na početak svih svojih traganja, naizgled „praznih džepova“, obzirom da odgovore na prethodna pitanja nisam našao, ali ispunjen osećanjem divljenja prema životu i oslobođen od robovanja strahu i osećanju krivice. Kroz ta moja isprazna lutanja uvideo sam da prava sloboda, ona koja nas ispunjava iznutra i daruje osećaj mira, postoji izvan i iznad „Sna o slobodi“ koji je poput prividne slike koja se čini stvarnom u mislima onih koji za tom slikom teže. Taj privid, ta iluzija slobode nametnuta spolja, od strane mnogih učitelja i savetnika, ne može lako da se identifikuje zato sto se koristi ligikom i racionalnim razmišljanjem. Deluje u oblastima apsolutnih krajnosti. Povlači stroge granice između dobra i zla, između pravde i nepravde, između svetlosti i tame, između života i smrti i stavlja pred nas nužnost izbora između ovih krajnosti. S druge strane, prava sloboda proizilazi iz sveukupnog dozivljaja sveta oko nas i nas samih, sa svim, dobrim i lošim, osobinama i odlikama. Sloboda uklanja sve granice i uči nas šta zaista znači kad se kaže da je Život svetinja...."

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.