Forums

Post Reply
Forum Home > Knjige o Jehovinim Svedocima > Chrisis of Conscience (Kriza Savesti) Raymond Franz

mob
Site Owner
Posts: 12

Da li ste pročitali ovu knjigu? Ja zapravo neznam da li postoji izdanje na Srpskom jeziku, ali znam da je ovo jedna od najboljih i najvažnijih knjiga napisanih o Jehovinim svedocima. Ray Franz, rođak dobro poznatog Fred Franz-a  jednog od omiljenih predsednika Kule Stražare, nije toliko poznat u današnjim krugovima svedoka mada njegovo svedočanstvo predstavlja najvažniji izvor informacija o delovanju vodećeg tela iza zatvorenih vrata. Ray je bio član vodećeg tela 9 godina da bi na kraju bio primoran da podnese ostavku jel je smatrao da neka učenja i pravila nisu u skladu sa svetim pismom. Njegovi protivnici se nisu smirili dok ga nisu isključili kao otpadnika i zvaničan razlog isključenja je jedan zajednički obrok sa isključenom osobom. Ova knjiga je napisana u duhu blagosti i mada ne napada i ne osuđuje nikoga, objektivno iznosi sve činjenice koje je vodeće telo Jehovinih Svedoka na sve načine pokušalo da prikrije. Aktivni svedoci koji danas odluče da javno čitaju ovu knjigu će biti oštro ukoreni i ako bi nastavili sa čitanjem bivaju isključeni. Uprkos svim tim represijama, ironija je u tome što su svi koji su pročitali ovu knjigu sami napustili organizaciju. Onima koji su već napustili organizaciju ova knjiga može, na izvanredno snažan način, pomoći da pronađu mir sa sobom  i oslobode se sumlji, koje možda još imaju.


--


September 4, 2012 at 11:12 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.