Blog

Vodece Telo 3 - Iza zatvorenih vrata

Posted on February 23, 2013 at 10:10 AM

1981 - 2012,


Posle "lova na veštice" 1980. godine, Vodeće telo Jehovinih svedoka je zalupilo vrata iza sebe i informacije dostupne javnosti o delovanju "iza zatvorenih vrata" su bile strogo kontrolisane. Više nisu dopustili da "procuri" išta što bi dovelo u pitanje ugled Organizacije, a novi članovi su prvo morali da budu ispitani i da pokažu pokoran i poslušan stav načinu na koji je Telo funkcionisalo, pre nego što bi oficijelno bili izabrani.

.

Pored Reymond Franca, koji je bio "glas razuma i ljubavi" i zato je bio bukvalno "isteran" iz Organizacije, još su dve osobe podnele ostavke u tim ranim vremenima vladavine Vodećeg Tela: Evart C. Chitty je podneo ostavku 1979. godine i razlog zvanično nikada nije objavljen, ali se neformalno govori da je imao homoseksualne tendencije. Takođe se ništa zvanično ne zna zašto je Leo K. Greenlees, 1984. podneo ostavku, ali je verovatno da je bio nateran na taj korak, zato što je seksualno zlostavio jednog dečaka. I ako Vodeće telo nikada nije objavilo razloge, u Kuli stražari od 1.01.1986. na strani 13, su napisali da su neki veoma prominentni članovi Betela podpali pod uticaj nemoralnih radnji, kao što su homoseksualnost, razmena partnera i seksualno zlostavljanje dece. Ovim podatcima ne želim da diskreditujem Jehovine svedoke! Na kraju krajeva ove osobe su sklonjene sa rukovodećih položaja, ali nikada nisu bili isključeni i Organizacija ih je finansirala do njihove smrti.

Na stranici "Documents" na raspolaganju je .pdf dokument za besplatan "download" u kome je šematski prikaz svih članova Vodećeg tela i od kad do kad su služili.

Jedino po čemu je moglo da se zaključi bilo šta o Vodećem telu u poslednjih tridesetak godina, su bila njihova dela, ili bolje reći njihovi "plodovi". To je nešto čime se Organizacija ponosi i često ponavlja i naglašava svojim članovima. Međutim, objektivna analiza ovih "dobrih plodova" govori dovoljno sama za sebe. Uporedite samo neke važnije "plodove" kojima se Kula Stražara ponosi:

.

Propovedanje "od vrata do vrata" i mesečni izveštaji o vremenu provedenom u službi.

Ovu obavezu za sve Svedoke je uveo Sudija Raderford i tvrdi se da je to zapovest u Bibliji. Istina je da je to bio jedan od načina na kiji su propovedali u prvom veku, ali ne glavni način!

I ako su u prvom veku, apostoli ponekad koristili ovu metodu to nije bila osnova njihovog propovedanja. Apostol Pavle je, na primer, uvek propovedao Subotom u sinagogama: uporedi Dela apostolska 13:5; 14:1; 17:1,2.

Ova metoda "od vrata do vrata" je u biznis terminologiji poznata kao "Direktan Marketing" i to je ključan razlog za brojčani rast Organizacije.

Pored toga, izveštaji iz službe su veoma korisni za nadgledanje, kontrolu i motivaciju članova danas, ali nemaju nikakvu Biblijsku osnovu. Svedoci će, obično,  ukazati da je Pavle slao neke izveštaje u Jerusalem, ali izveštaji nisu bili formalni već samo ohrabrenje lokalnim hrišćanima. Jerusalem nije bio nikakav centar hrišćanstva u prvom veku ni ikada kasnije. Po većini Bibliologa i ozbiljnih, školovanih stručnjaka, hrićanstvo u prvom veku nije imalo nikakvu hijerarhiju a najveća skupština je bila u Antiohiji. Istina je da su apostoli boravili u Jerusalemu, ali oni nisu imali nikakvu vlast niti rukovodeću ulogu. To verovanje se razvilo kasnije, posle smrti apostola (oko 300. godine Nove ere) i podelilo "crkvu" na dva centra: jedan u Rimu i jedan u Konstantinopolju (današnji Istambul). Jehovini Svedoci slede isto hijerarhijsko uređenje kao Katolička crkva, i to vodi do sledećeg "ploda"...

.

.

"Oni nisu deo sveta kao što ja nisam deo sveta" (Jovan 17:16 )

.

Jedan od primarnih ciljeva Vodećeg tela je da kroz doktrine i pravila povuče stroge granice između svoje Organizacije, koju zovu "istina" i svih drugih ljudskih organizacija. Između ostalog, na osnovu ovog stiha ne pozdravljaju nacionalne zastave i simbole, ne druže se sa ljudima "spolja", ne slave "svetske" praznike ni rođendane itd. Međutim, šta je Isus želeo da kaže sa ovim stihom? Da li je to možda stanje srca? Mnogi verni ljudi i proroci pre Hrista su bili na visokim državnim položajima. Šta više, Isus nije osnovao nikakvu Organizaciju ni centralno telo, a skupštine u prvom veku, suprotno tvrdnji Svedoka, su delovale svaka za sebe bez centralnog tela moći. Da li je Isus možda želeo da kaže da se ne organizuju nalik svetskim organizacijama, što se posle smrti apostola, na žalost, dogodilo?...Da ne razvijaju hijerarhiska uređenja kao svetski vladari?...

.

"Po tome će svi znati da ste moji učenici ako imate ljubav među sobom..."

.

Ove Isusove reči sam, dok sam bio Svedok čitao ili slušao nakoliko puta svake nedelje. Tužna činjenica je da sam našao veću ljubav i saosećanje kada sam napustio ovu organizaciju i mnoga svedočanstva koja sam kasnije pročitao ukazuju na istu činjenicu. Jedna Engleska poslovica kaže: "My way or the highway!". Ovo je najbolji opis ljubavi koju Jehovini Svedoci praktikuju. LJubav zaviisi od dobrog ponašanja. Novi članovi se zasipaju sa ljubavlju dok se ne krste, a kasnije se sva pažnja prenosi na novije članove. Sve je u redu dok se osoba ponaša po pravilima, ako podbaci ili posustane dobija "pomoć" od Starešina, koji vode posebnu brigu o tome da svi rade ono što se od njih očekuje. Niko se nikome ne poverava jer je svako dužan da prijavi svaku nepravilnost itd. itd. Princip izbegavanja isključenih osoba je naneo više zla nego što to mnogi mogu da zamisle a  ima za cilj da kazni sve one koji napuste Organizaciju. Nije potrebno biti nikakav psiholog niti stručnjak da bi se došlo do zaključka da je ljubav kod Jehovinih Svedoka uslovna i licemerna.

.

Istorijske činjenice i godine vezane za ključna verovanja

.

Vodeće telo danas, se i dalje dogmatski drži nekih istorijskih zabluda, baš kao i u prošlosti. Tokom proteklih godina su ponovo objavili njihove (ponavljam njihove , ne Biblijske) formule o proračunu datuma pada Jerusalima, koji vodi do 607 pre naše ere. O toj temi je zaista dovoljno napisano i Organizacija samo navlači još veću sramotu sa pokušajima da opravda svoja proročanstva, od kojih je najvažnija 1914. godina.  Pitanje je da li je moguće da se Jehova izgubio u sopstvenim proračunima? Ili su to, možda, ljudske spekulacije i nagađanja?

.

"Nova Svetla"

.

Koncept po kome Svedoci objašnjavaju sve promene u svojim shvatanjima je termin "to je novo svetlo" zasnovano na Pavlovim rečima da će svetlo (spoznaja) sve jače sijati dok ne svane dan. To podrazumeva kontinuitet i logičan sled shvatanja ali ne totalne zaokrete ili promene, što je obično bio slučaj kod Svedoka. Ja se sećam da je "brat" koji je mene poučavao, ranih devedesetih godina, uvek naglašavao da "Generacija" iz 1914. neće umreti pre nego što dođe Armagedon. To je bilo zvanično tumačenje Mateja 24:34, i baš kao i ranije sa 1975. godinom, pokazalo se korisnim za masovno uvođenje ljudi u organizaciju. Nekoliko godina kasnije (jer je vreme isticalo a ništa se nije događalo) "novo svetlo" je primljeno i "generacija" više nije bila "generacija" iz 1914. već zla generacija ljudskih potomaka (ili tako nekako, niko zapravo nije tačno razumeo o čemu se radi), a to je otvorilo nove perspektive i opravdalo činjenicu da Armagedon PONOVO nije došao. Po meni to je bio totalni preokret u shvatanju, mada tada nisam mnogo mario i nastavio sam verno da "služim" Organizaciju. (uporedi Jevrejima 13:8 i Jakov 1:17 ) Čitava lista "novih svetla" je veoma slična predhodnom primeru i u osnovi su sve samo promene dotadašnjeg shvatanja, zbog koga su mnogi možda patili ili bili povređeni ili čak isključeni ako su se protivili tom shvatanju. To je sve tužno,  ali poslednje "novo svetlo" je od velike važnosti...

.

Verni i Razboriti Rob (Mat 24:45-47)

.

   Na samom početku pisanja o Vodećem telu, u članku o Pastoru Raselu, napomenuo sam da je on, između ostalog verovao da je ON Verni i Razboriti Rob. Posle Rasela niko nije mogao zvanično da tvrdi to za sebe (mada je F. Franz jednom u privatnom razgovoru sa svoji nećakom R. Franz, izjavio da veruje da je ON Verni i Razboriti Rob). Cela stvar je "razvodnjena" novim svetlom da su 144 000  "pomazanih" hrišćana, "klasa Vernog i Razboritog Roba". U stvarnosti nije postojala nikakva saradnja između ostatka od 144 000, čak se nije ni znalo ko je deo tog ostatka i taj broj je trebao da se smanjuje, po rečima Vodećeg tela, ali se on već godinama povećava. Vodeće telo je našlo odgovor: to su neka braća mentalno obolela i ne znaju šta rade.

   Ali je krajem 2012. godine cela stvar postala potpuno jasna. I ako su mnogi negoveštavali ovaj korak  godinama ranije, Vodeće telo je konačno, tiho i elegantno, krajem prošle godine objavilo "Novo svetlo" da je ono, samo i jedino, "Verni i Razboriti Rob" iz Mateja 24:45-47. Konačno povratak na sam početak. Pitam se šta bi danas Rasel rekao? Ili šta članovi Vodećeg tela misle o Raselu?

Jedno je sigurno: Organizacija danas funkcioniše na istim principima fanatičnog i karizmatskog verovanja da su oni jedini Božiji kanal na zemlji... odlučite sami....

.

Božiji kanal?

.

Šta reći na kraju o Kuli Stražari i Jehovinim Svedocima? Oni su ubeđeni da imaju "istinu" i ko sam ja da tvrdim drugačije? Svako mora sam za sebe da donese odluku i da oformi svoje mišljenje, ali ako se pitate zašto sam uopšte napisao ovu seriju članaka, koja je , moram da priznam, ponekad oštra i kritična, odgovor će te naći na samom početku, u uvodu. Ovo Telo je mistifikovalo svoje postojanje i delatnost i u svojim, tobože, objektivnim izveštajima i dalje izostavlja i ulepšava mnoge činjenice koje nisu tako pozitivne. Sa druge strane, pozitivne stvari o kojima je sama Organizacija dovoljno pisala, su zaista istinite. Ja tu takođe ne bih ništa uskratio ni oduzeo, ali verujem da je fer i pošteno da se ponudi potpuna slika kako bi svako mogao da donese informisanu odluku. Na kraju krajeva, istina i laž ne deluju jedino u oblastima krajnosti, već između ovih krajnosti postoji ogromna "siva" zona u kojoj zajedno postoje polu-istina i polu-laž. Jedino potpunom slikom i celokupnom informacijom možemo da se nadamo da će mo uspeti da izađemo iz ove sive zone i  pronaći Istinu.

MOBCategories: Vodece telo

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.