Blog

Gospodari vere i verne sluge

Posted on July 14, 2013 at 1:05 PM

Gospodari vere i verne sluge

 

„24. Ne kažem da smo mi gospodari vaše vere, nego smo vaši saradnici da bi ste bili radosni, jer vi ste postojani zbog svoje vere.“ (2.Korinćanima 1:24)

.

 

Bez obira koliko su Jehovini svedoci, od svog osnivanja pa sve do danas, kritikovali sve druge religijske i političke organizacije, u osnovi se nikada nisu razlikovale od tih istih organizacija, a često su bivali i gori, dok su nastojali da sakriju svoje greške, propuste i katastrofalne odluke. Kako je to moguće i kako objasniti zašto su gotovo sve religije ovog sveta dopustile da se njihovo obožavanja, u nekim aspektima, sroza na tako niske grane?

.

 

Sive zone u Svetom pismu

.

Dok sam služio kao starešina u jednoj skupštini Jehovinih svedoka, pre izvesnog niza godina, ovaj gore navedeni stih iz 2. Korinćanima mi je često dolazio u misli. Razlog je bio što sam sve više i više bio ubeđen da je cela Organizacija, svesno ili nesvesno, celo svoje hijerarhijsko uređenje bazirala upravo na pomenutom gospodarenju vere drugih ljudi.  Šta više, ova metoda je bila toliko zastupljena da je slobodno mogu nazvati „kontrola misli“. Od samog vrha, kroz slojeve organizacije, doktrinarna verovanja su prenošena na sve članove od kojih se očekivalo i očekuje se da ova verovanja prihvate i slede kao svoja sopstvena. To  vođe Kule stražare nazivaju jedinstvo vere i spremni su da preduzmu bilo šta da bi ta verovanja bezuslovno zaštitili, ali upravo tu su postali isti kao i sve druge crkve i religije koje zauzimaju identičan stav. Ali, u čemu je zapravo problem?

Problem nastaje u tim, takozvanim „sivim zonama“ gde Biblija ne govori jasno o određenim principima i doktrinama i gde različiti ljudi mogu da vide različite poruke. Gotovo sve religiozne vođe, a naročito vođe Jehovinih svedoka tvrde za sebe da oni jedini imaju božiji duh i ispravno razumeju te „sive zone“ i što je još gore očekuju od svih svojih članova da se bezrezervno slože sa njihovim tumačenjima. Svako drugačije mišljenje se smatra taktikom Sotone i njegovih demona da zavedu ljude u uništenje, a sve posledice koje nastaju zbog grešaka same Kule stažare, u tim tumačenjima tada moraju biti prikrivane i počišćene pod tepih. Da li je to ispravan i racionalan stav i razmišljanje?

Jedan jednostavan primer je preporuka iz svetog pisma Hrišćanima da budu u svemu (oblačenju i ponašanju) umereni. Međutim, šta danas znači biti „umeren“? Za različite ljude to može da znači potpuno različite stvari i što je nekome potpuno prihvatljivo, nekom drugom može biti potpuno neprihvatljivo. Da bi rešili taj problem, Jehovini svedoci su uveli standarde koji određuju šta je po njihovom mišljenju „umereno“ i prikladno i ako se osoba ne podloži tim standardima, jednostavno ne može da postane Jehovin svedok i po njihovom mišljenju ne zaslužuje spasenje.  Šta više, siguran sam da bi velika većina Svedoka izabrala drugačiji izgled i stil, ali se podlaže odlukama Vodećeg tela, koji samouvereno tvrde da Bog želi da mu svi ljudi služe po standardima i kulturi, severno  Američke, bele, srednje klase.

Takođe postoje strogi zahtevi za kodeks oblačenja izvan sastanaka i u privatnom životu i ako se osoba ne drži tih standarda smatra se da je slabe duhovnosti i slabe vere. Niko se ne bi zapitao da li je po savesti te osobe to prihvatljivo. Vodeće telo se radije drži dogmatskih pravila, nego da prihvati mogućnost da različiti ljudi različito misle i da im to njihova savest to dopušta i dok savest tih ljudi ne sazre i donese svoje plodove, ma kakvi oni bili, nametati svoja verovanja je  beskorisno i pogrešno. Interesantno je da ceo zapadni svet pokazuje svoje neslaganje sa kodeksom oblačenja žena u Islamu, ali po meni su principi iza svih tih pravila identični. Koliko dugačka ženska suknja sme da bude? Do kolena? Iznad kolena? Koliko santimetara iznad kolena? Koliko alkohola muškarac sme da popije a da nije alkoholičar? Dva piva? Koliko čaša vina? I ako Jehovini svedoci ne daju doslovna pravila u svim ovim situacijama, daju se okvirne smernice koje takođe dopuštaju veoma malo izbora. Ako mi ne verujete idite na jedan sastanak Jehovinih svedoka u Dvoranu Kraljevstva. To se u naučnoj terminologiji naziva „konformizam“ i nema ništa sa unutrašnjim stanjem osobe, duhovnošću ili verom. To je isključivo spoljnja forma obožavanja i zato u svojoj suštini bezvredna.

Međutim, šta kada pitanja iz ove „sive zone“ počnu da se odnose na mnogo ozbiljnije situacije nego što je oblačenje i ponašanje. Šta je sa principom „dva svedoka“ iz Mateja 18, koji po mnogim Biblijskim skolarima ne može biti primenjivan na decu i kao rezultat dogmatskog primenjivanja ovog pravila Kula stražara prikriva hiljade pedofila i slučajeva zlostavljanja dece? Šta je sa pitanjima transfuzije krvi za koje mnogi tvrde da u Bibliji nisu dovoljno definisana i da treba da budu odluke savesti pojedinca? Koliko je ljudi bezpotrebno izgubilo živote ili bilo isključeno zbog Odluke Fredi Franca (uz pomoć psihopate DR. Smajlija) da Hrišćani ne smeju da koriste transfuziju krvi? Siguran sam da se 99% Jehovinih svedoka, roditelja, moli svaki dan da se ne zateknu u situaciji kada bi morali da se suoče sa ovakvom odlukom. Šta je sa pitannjem klasa u Hrišćanstvu za koji mnogi Biblijski studenti tvrde da je Kula stražara (otac ove teorije je kataklizmični Sudija Raderford) izmanipulisala neke Biblijske stihove da bi uklopila u svoju doktrinu „pomazanih“ i „drugih ovaca“? Ne zaboravite da se „pomazani“ smatraju više duhovni i vredni većeg ugleda. Šta reći o izbegavanju isključenih, koje se bazira na kontroveznim stihovima koji su različito protumačeni od strane mnogih izučavaoca Svetog pisma. Lista ovakvih primera u toj sivoj zoni je zaista dugačka, ali zapitajte se: Da li je ispravno za bili koju ljudsku agenciju da tvrdi da su njihova shvatanja neprikosnoveno tačna, a sva ostala nadahnuta od demona? I najtužnije pitanje na kraju preostaje: Koliko puta je Kula stražara promenila i dalje menja ta svoja shvatanj i tumačenja? „Svetlo sve sjajnije sija“ reći će Svedoci, a ja kažem tama nikada naće postati svetlo, dok prvo ne dođe pokajanje i priznavanje grešaka.

.

 

Gospodari vere u skupštini

.

 

Kao prosečan član skupštine Jehovinih svedoka, osoba može proživeti ceo svoj život bez nekih značajnih problema, nesuglasica ili sukoba. Dok je forma obožavanja u, makar, osnovnim crtama zadovoljena i osoba ne načini neki „pograšan“ korak, niko je neće dirati i redovno će primati umerenu i usiljenu dozu pažnje. Dok komentariše na sastancima i ide u službu propovedanja redovno, „status qwo“ će preovladavati. Međutim šta se događa kada individualnost počne da se pokazuje na bilo koji način? To će odmah izazvati pažnju starešina koji će budno posmatrati razvoj situacije, spremni da ponude „savet“ ili kako bi ja rekao, da u korenu prekinu svaku slobodnu misao. Dok sam ja bio starešina, najveće teme za razgovor između mene, kao Predsedavajućeg u skupštini i Pokrainskog nadglednika koji nas je posećivao svakih šest meseci, su bile statistika o službi propovedanja i sastancima i duhovno slabe osobe – odnosno oni koji se nisu dosledno držali ove forme obožavanja. Moram da priznam da mi je to sve više smetalo, kako je vreme prolazilo. Kako je iko mogao da tvrdi da neka osoba manje voli Boga samo zato što ne komentariše na svim sastancima, ili nije redovna u službi ili se oblači i ponaša izvan onog šablona „umerenog“? Kako su uopšte ove spoljašnje forme mogle da budu pokazatelj duhovnosti? Vremenom sam uvideo da su pravila u Orgaanizaciji Jehovinih svedoka podsticala duhovnu lenjost kod članova, a ne kako sam na početku verovao, veću duhovnost. Zdrav razum, kreativnost  i misaone sposobnosti, takozvanih Biblijskih studenata, dakle novih zainteresobanih osoba koje su tek trebale da postanu svedoci, su obično navodili te nove osoba da postavljaju pitanja tipa: „Zašto ne bi trebalo...? Zašto ne smemo...? Zašto to bog traži od nas...? Tužna činjenica je , da su mnoge te osobe otupele u svom razmišljanju nakon što su bile primljene u Organizaciju. Pitanja su tada u glavnom glasila; „Da li mi smemo ovo da radimo...? Da li je za nas ovo prihvatljivo ili ne...?“ To je očigledna lenjost u donošenju odluka savesti i totalno podlaganje grupnom identitetu. I ako sam se ja trudio da navedem sve osobe koje bi mi prišle sa ovakvim pitanjima na razmišljanje ( a bilo ih je zaista mnogo), znam da su druge starešine, u velikoj većini slučajeva, valjda zbog sopstvenog Ega i ugleda, rado gospodarili verom svoj suverenika i govorili im šta da rade a šta ne. Po mom mišljenju, to je momenat kada se rađa religija. Kada jedna osoba u svojoj nadmenosti i uobraženosti postane gospodar savesti druge, koja se iz duhovne lenjosti podlaže ovoj prvoj. Tu je početak kraja svakoj ljudskoj kreativnosti, misaonim sposobnostima i bogom danoj savesti.

.

 

Čije verne sluge?

.

 

Nebrojeno puta, iz nedeje u nedelju, Jehovinim Svedocima se naglašava potreba da budu poslušni i podložni Vodećem telu, jer su tada podložni bogu Jehovi. I zaista u mislima velike većine, ako ne i svih Svedoka, oni se podlažu Božijem vodstvu. Međutim, objektivna analiza delovanja vodećih struktura Kule stražare i, iznad svega, analiza njihovih tumačenja biblije, iz neutralnog i objektivnog ugla, ukazuje da su Jehovini svedoci samo još jedna od mnogih ljudskih agencija. Kako je moguće da članovi  žive u ubeđenju da slede božije smernice? Odgovor na ovo pitanje otkriva veoma važne činjenice o samoj Kuli stražari i za mnoge bivše i sadašnje svedoke, uključio bih i sebe u tu grupu, je to bio pravi šok i iznenađenje. Kula stražara, kada je u pitanju uvođenje novih članova u organizaciju,  deluje po principima destruktivnih Kultova. (vidi Mormone, Moonies, Jamestown, Hare Krišna, crkva Hristova Ljubav itd.)

U svojoj knjizi „Combating Cult Mind Control“ autor Stiven Hasan, svetski priznati psiholog i analitičar destruktivnih Kultova, između ostalog objašnjava neke metode uvođennja ljudi u destruktivne kultove. Ja bih izdvojio samo neke, mada se sve navedene metode iz ove knjige mogu prepoznati kod Jehovinih svedoka:

.

 

Osmeh, pozitivan stav, dobra vest

Ovaj metod ima za cilj da privuče ljude koji su u teškim fazama svojih života, koji se suočavaju sa gubitcima i krizama i kojma je pažnja i razumevanje drugih ljudi ili jakopotrebna ili uskraćeno. Gotovo svaki čovek, u ovakvim okolnostima, postaje mnogo podložniji za razgovor i u inicijalnom kontaktu ako naiđe na prijatan osmeh, pozitivan stav prijateljski nastrojenih ljudi koji govore o nekom boljem životu, koji svi ljudi priželjkuju,  prvi kontakt je ostvaren.

Zasipanje ljubavlju i jačanje socijalnih veza

Zainteresovani se zasipaju ljubavlju i time počnu da se osećaju posebno, a pređašnji život i iskustva bivaju interpretirana na mnogo negativniji način u mislima pojedinca. Osoba prilazi bliže grupi ili osobi koja je posećuje i dolazi do jačanja poverenja i socijalnih veza. Sledeći korak je poziv na sastanke grupe, gde se zasipanje ljubavlju nastavlja i intenzivira i osoba uživa u ovoj pažnji i tako lakše prihvata pravila grupe koja se predstavljaju kao logična i jedina istinita.

Prekidanje veza sa bivšim životom i prijateljima

Sve nove osobe u destruktivnim kultovima, veoma rano budu upozorene da će naići na protivljenje prijatelja i porodice i da je to nastojanje Sotone ili demona da spreči njihov napredak. Do protivljenja, u velikom broju slučajeva zaista i dolazi, ali kao rezultat brige zbog promena u karakteru i ponašanju osobe, ali osoba to više nije u stanju objektivno da sagleda. Ubeđena da je savet grupe bio ispravan, osoba prekida veze sa pređašnjim životom i to otvara perspektive za dublju indoktrinaciju, konformizam sa grupom i kontrolu misli i delovanja. Osoba se dalje menja i postaje gotovo neprpoznatljiva za bivše prijatelje i čak rodbini, sa kojima se svaki kontakt svodi na minimum ili u potpunosti prekida.

Osećaji elite i emotivni usponi i padovi

Osoba se kroz redovnu nastavu i seminare navodi da veruje da je deo Božije elite i uživa u ekstazi sa unutrašnjim suverenicima dok se rascep sa realnošću i spoljnim svetom povećava. Prošlost se zatamnjuje, sadašnjost više nije važna i predstavlja most ili prelaz do budućnosti, kada će sva vernost biti nagrađena. Osoba praktično živi samo u budućnosti, a svoj život provodi u žrtvovanju za interese grupe, bilo fizički ili materijalno. Sva, eventualna razočarenja ili padovi se tumače kao rezultat slabe vere pojedinca i potrebno je da se moli više i dublje i da se još više aktivira u radu za interese grupe.

.

 

Ovo su samo neke od metoda koje Dr Hasan analizira i objašnjava u svojoj knjizi i odnose se na više od stotinu poznatih destruktivnih kultova, a oni koji imaju iskustva sa Jehovinim svedocima će videti ne dvosmislenu vezu. Interesantno je da se u drugom pitanju za krštenje svakog novog Jehovinog Svedoka  i doslovno zahteva da se osoba izjasni da prihvata i da želi da služi Božijoj zemaljskoj organizaciji , Organizaciji Kule Stražare.

.

 

Tvoja vera i tvoji plodovi

.

Isus je pozvao sve ljude da uzmu njegov jaram i slede ga, što jasno ukazuje na potrebu za podložnošću i poslušnošću, ali je Isus takođe u svom poučavanju izneo princip poglavarstva gde se jasno kaže da je glava svakom čoveku Hrist. Ove reči jasno ukazuju da netreba da postoji nikakva ljudska agencija između svakog čoveka i žene i Isusa Hrista. Nastojanja da se posreduje u ovoj relaciji dovode do pojava religija i gospodara vere i savesti miliona ljudi, kako danas, tako i kroz čitavu istoriju čovečanstva. Svaki pojedinac je pozvan i odgovoran za sebe i samo za sebe. Koristeći Bogom dani zdrav razum, misaone sposobnosti i savest, ljudi bi trebali da pronađu put ljubavi. Oni koji smatraju da su taj put već pronašli neka ne nameću svoja ubeđenja i verovanja drugima. Svako ima pravo da prohoda i da donese svoje plodove u svoje vreme i iz svog srca.

.

 

MOB

 

Categories: Moja razmisljanja i secanja

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.