Blog

NE VIDIM ZLO; NE CUJEM ZLO

Posted on June 19, 2013 at 2:00 AM

Ne vidim zlo, Ne čujem zlo

"Kad bih imao dar proricanja i kad bih znao sve svete tajne i imao sve znanje i kad bih imao svu vjeru, tako da bih mogao i gore premještati, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa." (1 Korinćanima 13:2)


 Ljubav je  kao temelj na kome je zasnovan ceo univerzum, kao princip koji bez i jedne reči donosi dobre plodove u nama i kao pokretačka sila koja nas vodi i inspiriše da činimo dobre stvari, kako velike tako i male. Ako nas ta prava ljubav vodi i inspiriše, takođe će mo razviti saosećanje prema svojim bližnjim, razumevanje i mogućnost identifikovanja sa radošću ili tugom drugih ljudi. Međutim, pitanje je: Da li je u duhu ljubavi ignorisati tuđe probleme i stradanja? Da li je dovoljno samo reći: "žao mi je", i okrenuti glavu? Da li je ispravan i u duhu ljubavi stav - "baš me briga, ne želim da znam sve dok ja nisam pogođen"?

.

Na žalost, mnogi ljudi u svetu upravo ovako razmišljaju i postupaju. Možda će te biti iznenađeni sa činjenicom da mnogi Jehovini svedoci, ti tobože obični ljudi koji za sebe veruju da su božiji narod, upravo ovako razmišljaju i postupaju. O čemu se zapravo radi?

.

Ovaj problem nastaje kada koncept da je Organizacija božije vlasništvo, postane koncept da je Organizacija Bog i članovi ni ne pomišljaju da kažu bilo šta protiv Organizacije. Tada sve eventualne greške ili patnje koje Organizacija pravi ili nanosi, bivaju jednostavno ignorisane. Čini se da pored razmišljanja  "ne želim da znam sve dok ja nisam pogođen" takođe postoji dubiozno verovanje: "sve će to Jehova nekako da popravi". Ali, da li je Jehova čistač, koji ide iza "svoje" organizacije i čisti sve te greške koje su izazvale toliko patnje? Evo jednog primera:

.

U časopisu "Probudite se" od 22. Decembra 1949. Kula stražara naziva transplantaciju ljudskih organa "Čudo moderne hirurgije" i u superlativu piše o ovim medicinskim tretmanima. Međutim, U "Kuli stražari" od 15. Novembra 1967, na stranicama 702 - 704, objavljeno je novo shvatanje, da je "božiji narod primio novo razumevanje od Boga, da je transplantacije ljudskih organa protiv božanskih pravila i da je to kanibalizam" Od tog momenta na dalje, Jehovini svedoci su odbijali ove tretmane baš kao i transfuziju krvi, ili bi u suprotnom bili isključeni.

U kuli stražari od 15. Marta 1980. na stranici 31, objavljeno je novo svetlo od Boga da "u Bibliji ne postoji direktna zabrana korišćenja ljudskog tkiva u medicinskim tretmanima, s toga je ovo lična odluka svakog pojedinag člana." Od ovog momenta su transplantacije organa praktično prihvatane od strane Jehovinih svedoka i to pravilo je i danas na snazi.

.

Možda će ova činjenica navesti neke ljude da pomisle: "To je zaista dobro...naše vodeće telo sve bolje razume Bibliju i na kraju uvek pronađu istinu. To je dokaz Božijeg vodstva"

ALI, šta se događalo u periodu od 13 godina, između 1967 i 1980? Koliko ljudi i dece je moralo da umre ili bude isključeno (i podvrgnuto izbegavanju od strane "bliskih" prijatelja). Dobro bi bilo zapitati se: "Kako bi se ja osećao da je mom dedetu bila potrebna transplantacija bubrega u tom periodu?". Statistički podatci o izgubljenim životima iz ovog perioda nisu, i nikada neće biti dostupni, a verujte mi da postoje.

Ljubav bi trebala da potakne sve nas da ovakve primere ne zaboravimo, ako ništa drugo, radi onih koji su izgubili svoje živote zbog ljudske nadmenosti i samo-pravednosti.

.

Na žalost, većina Jehovinih svedoka danas, ovakve primere i ne želi da zna jer... "baš me briga, sve dok ja nisam pogođen" i "sve će to Jehova nekako počistiti".

.

MOB

Categories: Moja razmisljanja i secanja

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply Kelhake
10:33 AM on October 8, 2019 
Buy Generic Accutane Online No Prescription Generic Viagra Mail Order Order Celexa No Prescription Viagra Super Active In Canada

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.