Blog

ZLI PLODOVI (NE)BOZIJE ORGANIZACIJE

Posted on June 9, 2013 at 4:10 PM

Zli plodovi (ne) božije Organizacije


.

David Splane - Član vodećeg tela Jehovinih svedoka - je 2. Maja ove godine održao "interesantno" predavanje u Malme Areni (Švedska), pred velikim brojem slušaoca. (Delovi ovog predavanja se mogu odgledati na ovom videu  )

.

U ovom predavanju, Splane je sa velikim žaljenjem konstatovao da mnogi mladi iz organizacije, između 13 i 15 godina starosti još nisu kršteni!?! Zatim je na ciničan način kritikovao stav nekih roditelja da deci treba dati slobodu izbora religijskih opredeljenja i pokušao je na krajnje neadekvatan način da potkrepi ove ideje sa neprikladnom ilustracijom. I ako, možda, nije prikladno nagađati o motivima ovakvog pogrešnog usmeravanja i poučavanja dobronamernih ljudi, vredi spomenuti da je Švedska imala 0% porast u broju članova tokom prošle godine. Koincidencija ili ne?

.

Dakle problem krštavanja dece koja još nisu u stanju da donesu odgovorne odluke se i dalje sprovodi kod Jehovinih svedoka, koji inače besomučno kritikuju druge crkve zbog krštavanja beba. Razlika je  još gora, što Jehovini svedoci prekidaju svaki kontakt sa svojom decom, ako ona kasnije, kada odrastu , promene svoje mišljenje. Crkve koje Svedoci kritikuju, u opšte  ne praktikuju ovakvo okrutno kažnjavanje krštenih članova koji žele da napuste organizaciju. Ovo pravilo je izazvalo puno problema mnogim mladim osobama i uništilo mnoge porodice, s toga može jedino da se opiše kao još jedan od zlih plodova ove (NE)božije organizacije.

MOB

Categories: Kula Strazara

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

94 Comments

Reply andderr
1:18 PM on May 19, 2022 
andderr 341c3170be https://plugaki.com/upload/files/2022/05/tQTgt9iiBqeKuQmH6zZo_17_
3d08838d26672e66f109b83c80166a3a_file.pdf
http://chatroom.thabigscreen.com:82/upload/files/2022/05/CG4HLzQm
AaKXXRFn4KXg_17_88df1f9b15f1c4eb5bb800c7c371c505_file.pdf
https://www.you-nation.com/upload/files/2022/05/KofHjEqUQLSEwGW3m
Lyt_17_88df1f9b15f1c4eb5bb800c7c371c505_file.pdf
https://mygetawayzone.com/upload/files/2022/05/T7zPnN9FPz8CR849fX
U2_17_e30e02ab3bd3dd15b9689f779eeac790_file.pdf
http://facebook.jkard.com/upload/files/2022/05/DR6qPOXdRAT6GpxRFl
mY_17_88df1f9b15f1c4eb5bb800c7c371c505_file.pdf
https://talkitter.com/upload/files/2022/05/a93HZh3TlWqum9hJDpsR_1
7_88df1f9b15f1c4eb5bb800c7c371c505_file.pdf
https://www.adultzoo.club/upload/files/2022/05/yXxMbZRFXFyQEKjBZ2
jw_17_e30e02ab3bd3dd15b9689f779eeac790_file.pdf
https://qtolk.com/upload/files/2022/05/roLetuTQ7CrzF98KM2S9_17_55
ed3ebb73f820f24181887ad86c3a54_file.pdf
https://7smabu2.s3.amazonaws.com/upload/files/2022/05/MjtS78PmSWm
eemdUhKcg_17_9da52b8fe885c79eb187ae8e17ad0b10_file.pdf
https://waappitalk.com/upload/files/2022/05/I4NwqXFz4KbqPhEJIEls_
17_e193faef5e6989166ad01a172ba36e63_file.pdf
Reply zahnaf
4:24 AM on May 14, 2022 
zahnaf fc663c373e https://socialspace.ams3.digitaloceanspaces.com/upload/files/2022
/05/fCOFqivIt136S7QER5VE_13_91af7a1da020a69572f1206766b8e63e_file
.pdf
https://bersosial.id/panel/upload/files/2022/05/xjRuA8O377XWIOgVR
q7D_13_5f85b657aa30625ff427a2f6e605189d_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=bersosial.id/panel/up
load/files/2022/05/4xqe99LhTUUmnMgNYLPg_13_91af7a1da020a69572f120
6766b8e63e_file.pdf
https://voiccing.com/upload/files/2022/05/uWW8k9dF7aRgvlj8Jwpd_13
_91af7a1da020a69572f1206766b8e63e_file.pdf
https://poetbook.com/upload/files/2022/05/byZLDTdtJrqwb1vnYet2_13
_91af7a1da020a69572f1206766b8e63e_file.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=www.vsv7.com/upload/f
iles/2022/05/6zcXSFjwJea4j1iidJAU_13_91af7a1da020a69572f1206766b8
e63e_file.pdf
https://alumni.armtischool.com/upload/files/2022/05/IHohtQiFrZKc3
CvCV6JL_13_91af7a1da020a69572f1206766b8e63e_file.pdf
https://www.facebisa.com/upload/files/2022/05/OTWjpUJ4pcYk8fz2HWy
X_13_91af7a1da020a69572f1206766b8e63e_file.pdf
https://pop-chats.com/upload/files/2022/05/Gs1WD9gg6xdbTy3SdgZN_1
3_8c4a278b04dc256d331ba90ec51412be_file.pdf
https://circles.nyc3.digitaloceanspaces.com/upload/files/2022/05/
As9fzfORCl9myEniPV5w_13_d6a2fe760e0f295deb0a768ad2b1301f_file.pdf

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.