Blog

KAKO JE SVETLO POSTALO TAMA

Posted on May 5, 2013 at 1:30 AM

KAKO JE SVETLO POSTALO TAMA

ili

Zato ja verujem da su Jehovini svedoci "farisejska" organizacija

.

.

Verujem da se svaki bivši član Organizacije Jehovinih svedoka bar ponekad zapitao da li je ovo zaista božija Organizacija? Takođe verujem da  i aktivni članovi ponekad imaju ista pitanja, ali u njihovom slučaju je to pokazatelj nedostatka vere, dok za bivše članove to predstavlja jedno od fundamentalnih pitanja na koje je neophodno pronaći ispravan odgovor da bi osoba mogla da nastavi sa normalnim životom. Kada ovo pitanje ostane neodgovoreno ljudi se obično izgube u gnevu i osvetoljubivosti ili se u svom očajanju i razočarenju vrate u ovu Organizaciju, gde se moraju ponovo suočiti sa starim demonima i sumljama.

.

Mogu slobodno da kažem da su, u periodu dok sam bio starešina, ovakva pitanja postala predmet mojih razmišljanja pono više i češće nego u periodu dok sam bio običan član ove Organizacije. Da, svakako je bilo puno dobrih i humanih stvari u svakodnevnom životu sa svojim suverenicima i prijateljima, ali zar to nije slučaj i u drugim organizacijama i religijama?

Bilo kako bilo, verovao sam, kao i mnogi moji "prijatelji" da Mi jedini posedujemo humanost i pravu iskrenu ljubav, dok smo uvek spremno kritikovali sve druge, ignorišući njihova dobra dela. Međutim, od momenta  kada sam postao starešina, licemerje i nadmenost koji su dominirali unutar Organizacije su mi polako postajali sve očigledniji. Vremenom sam uvideo da postoje mnoge paralele između onoga za šta sam ja verovao da je "istina" i Jevrejskiog religioznog sistema u vreme Isusovog zemaljskog života. Nešto se nije uklapalo...Sve više sam bio ubeđenja da smo isti kao i Fariseji i verske vođe Isusovog vremena.

.

Poglavlje 23 is Matejevog jevanđelja mi je postalo veliki problem. Naravno, svakom Svedoku Organizacija postane i kao "majka" i kao "dete" i stoga ne čudi da su pojedinci u stanju da vide svačije greške ali samo ne greške svoje Organizacije. Ali pre ili kasnije realnost se mora sastati sa iluzijama. Ako se realnost i iluzije ne sastanu onda osoba biva izgubljena u fanatizmu i postaje zaista nepristupačna i nerazumna u svim svojim razmišljanima i delovanjima. U mom slučaju je objektivnost prevagnula i ja sam uvideo da se Isusove reči iz Mateja 23 (korisno je čitati celo poglavlje u kontekstu) odnose na nas Svedoke zajedno sa svim drugim religijama i grupama, baš kao što su se odnosile na religiozne vođe u prvom veku. Uvideo sam da smo isti kao i svi drugi koje smo voleli da kritikujemo...možda i gori.

.

Pre svega moram da napommenem da su Fariseju i religiozne vođe u Izraelu imali jedan od najboljih socijalnih sistema na planeti u to vreme. Oni su bili zaista humani i religiozni i brinuli su o potrebama naroda, u onoj meri u kojoj je "zakon" nalagao. Striktno su se držali svojih "Spisa" i vodili su  računa da sve bude po pravilu. Narod ih je poštovao i voleo i to nije bilo bez razloga. Mnoga njihova dela su bila dobra...ali ne sva... Pogledajte šta je o njima Isus Hrist govorio: Jevanđelje po Mateju 23 (prema prevodu Novi Svet, Jehovinih Svedoka)

.

1Tada se Isus obratio narodu i svojim učenicima:2“Na Mojsijevu stolicu zasjeli su pismoznanci i farizeji.3Zato činite i držite sve što vam kažu, ali nemojte činiti po njihovim djelima, jer govore, a ne čine.4Vežu teške terete i stavljaju ih ljudima na pleća, a sami nisu spremni pomaknuti ih prstom svojim.5Sva djela svoja čine zato da ih vide ljudi. Povećavaju filakterije svoje i produljuju rese na haljinama svojim.6Vole najbolje mjesto na večerama i prednja sjedala u sinagogama7te da ih se pozdravlja na trgovima i da ih ljudi zovu učiteljima.

.

Ako vaše lokalne starešine nose staro, "jeftino" odelo, da li to znači automatski da su ponizni? Ako su blagog osmeha i spremni da saslušaju i uvek koriste Bibliju da vam odgovore, da li to automatski znači da su duhovni? Šta o tome misle njihove žene dok se smeškaju i mudro ćute. Kako znati da li vam govori osoba ili Ego? Da, dobro ste pročitali, Ego! To je ona druga strana naše ličnosti koja se hrani i raste kada nas drugi ljudi poštuju i cene. Taj narcisoidni Ego će postati sve što treba da postane da bi primio hvalu i poštovanje od ljudi, jer mu je to hrana. Ako verujete da su vaše lokalne starešine super-duhovni i super-nadahnuti, postoji opasnost da umesto "Hristove ovčice" postanete jednostavno obična ovca... Što se tiče velikih vođa u Bruklinu, činjenica je da su zasuti obožavanjem i divljenjem ali niko zapravo ne zna detalje o tome ko su oni zapravo. Ljudi ih samo zamišljaju kao super-duhovnu Isusovu braću ali im dela ponekad govore suprotno.

.

8A vi nemojte dopustiti da vas zovu učiteljima, jer jedan je vaš učitelj, a vi ste svi braća!9I nikoga na zemlji ne zovite ocem, jer jedan je Otac vaš — onaj koji je na nebesima!10Nemojte dopustiti ni da vas zovu vođama, jer je vaš Vođa jedan — Krist!11A najveći među vama neka vam bude sluga!12Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen.

13Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, jer zatvarate kraljevstvo nebesko pred ljudima! Sami ne ulazite, a onima koji žele ući to ne dopuštate.14——

.

Jehovini svedoci se svi međusobno oslovljavaju sa "brate" i "sestro" ali to, kao forma, nije samo po sebi pokazatelj ničega. To je samo spoljašnji pojavni oblik oslovljavanja, ali u osnovi, princip je isti kao kod starih fariseja. Pre svega Isus preporučuje totalnu jednakost a ne raslojavanje. Jehovini svedoci se razdvajaju u dve osnovne klase: na one sa nebeskom nadom-takozvane "pomazane" i na one sa nadom da će biti uskrsnuti na zemlji -"druge ovce".  I ako formalno svi ponavljaju kao papagaji da su jednaki, "pomazani" (oni sa nebeskom nadom) su obožavani i poštovani kao super-duhovni ljudi. Ona druga, manje poštovana grupa uključuje sve ostale, koji baš i nisu imali šanse da biraju svoju "nadu" već su jednostavno morali da prihvate kojoj će klasi da pripadaju. Šta više starešine se smatraju boljim od obične braće (Jevreji su obične ljude zvali "amhaarets"- ljudi zemlje, a JS u Bruklinu običnu braću i sestre zovu "rank and file" i to je još ružnije od Jevrejskog naziva), pokrainski nadglednici su više poštovani nego obične starešine, oblasni nadglednici još više, "pioniri" i "pionirke" su više poštovani i bolji nego obični objavitelji  itd. itd. itd. Potpuno hijerarhijsko uređenje, još gore nego što su Izraelci u vreme Hrista imali.

Stih 14 je potpuno izbačen, a za one koji žele više da istraže, ovaj stih je takođe veoma interesantan. (ja ga neću spominjati jel koristim prevod Jehovinih svedoka "Novi Svet") Ali Isus dalje govori:

.

15Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, jer obilazite more i kopno da biste jednog čovjeka obratili na svoju vjeru, a kad ga obratite, činite ga takvim da zaslužuje gehenu dvaput više nego vi!

.

Da li ste znali da su i Izraelci imali obavezu da šire svoju veru? Da li ste znali da su oni to zaista dosledno i činil baš kao što Jehovini svedoci čine danas? Nedavno sam primio komentar jedne osobe gde se kaže da su JS ujedinili sve nacije, ali i ako sam ja to u početku mislio, kasnije sam uvideo da smo samo regrutovali ljude iz svih nacija u tu "novu" naciju koja je tiho i tajno bila još više odeljena od drugih nacija i međusobno povezana baš kao i Jevreji kroz celu istoriju svog postojanja.

Šta više Jehovini svedoci uredno izveštavaju sate provedene u ovoj službi i to nas vodi do sledećih stihova...

.

16Teško vama, slijepi vođe, koji kažete: ‘Ako se tko zaklinje hramom, to nije ništa, ali ako se tko zaklinje hramskim zlatom, obavezan je ispuniti zakletvu.’17Budale i slijepci! Pa što je veće, zlato ili hram koji je posvetio zlato?18I još kažete: ‘Ako se tko zaklinje žrtvenikom, to nije ništa, ali ako se tko zaklinje darom na njemu, obavezan je ispuniti zakletvu.’19Slijepci! Pa što je veće, dar ili žrtvenik koji posvećuje dar?20Tko se, dakle, zaklinje žrtvenikom, zaklinje se njime i svime što je na njemu.21Tko se zaklinje hramom, zaklinje se njime i onim koji prebiva u njemu.22Tko se zaklinje nebom, zaklinje se prijestoljem Božjim i onim koji sjedi na njemu.

.

U ovim stihovima, po mom mišljenju, Isus pokazuje koji bi trebali biti ispravni motivi u obožavanju Boga. Bez obzira šta osoba prinosi ili daje u svojoj službi Bogu je irelevantno ili manje važno u odnosu na ono što Bog daje svim ljudima. Motivi u obožavanju mogu biti potpuno uzaludni čak i ako, kao spoljašnja forma, izgledaju ispravni. Jehovini svedoci uredno izveštavaju o svakom satu u svojoj službi propovedanja, svakoj ponovnoj poseti, svakoj studiji  itd. Starešine to pomno nadgledaju i kontrolišu ove izveštaje jel se to smatra pokazateljem duhovnosti. Ako je neko neredovan u "službi" ili na sastancima, takvoj osobi je potrebna "pomoć" od strane duhovnih policajaca (starešina) koji će se postarati da forma obožavanja bude poštovana i da se svi drže svojih obaveza koje su Vođe u Bruklinu "razumele" iz Biblije (izmislile....)

.

23Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, jer dajete desetinu od metvice, kopra i kumina, a zanemarili ste ono što je važnije u Zakonu: pravdu, milosrđe i vjernost! Ono prvo je trebalo činiti, a ovo se drugo nije smjelo zanemariti.24Slijepi vođe, koji cijedite piće da ne biste progutali komarca, a gutate devu!25Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, jer čistite čašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i neumjerenosti!26Slijepi farizeju, najprije očisti čašu i zdjelu iznutra, da i izvana bude čista.
27Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, jer sličite okrečenim grobovima, koji izvana izgledaju lijepo, a unutra su puni mrtvačkih kostiju i svakakve nečistoće!28Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.

.

"Desetina" od malih stvari koje su Izraelci davali, kod Jehovinih svedoka može predstavljati mnoge stvari. Ponose se tim da ne idu na politička glasanja, isključuju ljude koji odluče da koriste duvan, ne izgovaraju nikakve nečiste reči ni psovke, govore molitve pre svakog jela, ako učine kakvo dobro delo ljudima izvan organizacije dužni su da naglase da su Jehovini svedoci i da zato čine dobro, svima i u svim situacijama treba bar po malo propovedati, Bibliju treba čitati svaki dan, "dnevni citat" treba izučavati svaki dan a najbolje je ujutro, porodice moraju da imaju "porodičnu biblijsku studiju"  jedanput nedeljno (studiju časopisa i literature Organizacije) itd. itd. itd. Zbog svih tih dela velikih i malih, Jehovini svedoci sebe smatraju ELITOM, ili božijim narodom, baš kao što su Izraelci smatrali. I ako to ne govore, SVI  Svedoci veruju da su bolji od drugih, zlih i "svetskih", ljudi koji će biti uništeni. Zlo je u tome što svako ko drugačije misli, bez obzira što je možda bolja i moralnija osoba, zaslužuje uništenje. Članovi se neprekidno podstiču da odbace obrazovanje i razvijanje ličnih potencijala i identiteta, već da prihvate grupni identitet koji im se nameće i da svi misle isto, rade isto i govore isto. Ponovo spoljašnja forma dolazi u prvi plan a lične misli, pitanja, sumlje, verovanja se smatraju slabom verom i nedostatkom duhovnosti... Starešine i vođe, kao što sam već ranije spomenuo, kroz svoj Ego, vode posebno računa kako ih ljudi vide i kako se ponašaju u skupštini, ali malo se zna kakvi su iza zatvorenih vrata, u svojim domovima i privatnom životu... Spoljašnja forma je najvažnija (izgled, ponašanje, govor i upotreba specifičnog žargona), kakva je osoba zaista u svom srcu, to se suzbija i krije i niko to neće podeliti ni sa najboljim prijateljima, jel su to uslovna prijateljstva koja traju samo dok se osoba drži svih pravila Organizacije. To dalje proizvodi strah od gubitka socijalne sredine i odbačenosti i tako sve postaje mračnije i komplikovanije u životu prosečnog člana ove Organizacije.

.

29Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, jer gradite grobnice prorocima i ukrašavate grobove pravednicima30i govorite: ‘Da smo mi živjeli u danima praotaca svojih, ne bismo s njima sudjelovali u prolijevanju krvi proročke.’31Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi onih koji su ubijali proroke.32Dopunite, dakle, mjeru grijeha praotaca svojih!
33Zmije! Leglo zmijsko! Kako ćete pobjeći osudi gehene?34Zato, evo, ja vam šaljem proroke i mudrace i učitelje. Neke ćete od njih ubiti i staviti na stup, a neke ćete izbičevati u svojim sinagogama i progoniti od grada do grada,35da na vas dođe sva pravedna krv prolivena na zemlji, od krvi pravednog Abela do krvi Zaharije, sina Barahijina, kojeg ste ubili između svetišta i žrtvenika.36Zaista, kažem vam, sve će to doći na ovaj naraštaj.

.

Kada je Isus rekao "...dopunite meru greha praotaca svojih." on je ukazao na to da će ga upravo te vođe zajedno sa narodom, nedugo posle ovih reči, pogubiti. Nebrojeno puta sam se pitao: kako to da bogobojazan narod i istinski pobožne religiozne vođe do te mere mogu da zastrane. To se događa kada koncept "božiji narod" ili "božija Organizacija" postane Bog. Tada sve što je suprotno od doktrine i tradicionalnog verovanja postaje smrtni neprijatelj i to se dogodilo sa Isusom. Ovi stihovi se na dramatičan i drastičan način, uvek iznova tokom proteklih stotinak godina, ispunjavaju u slučaju Organizacije Kule stražare. I ako su Jehovini svedoci pokušavali sebe da prikažu kao paćenika koji je progonjen i pogubljen radi "istine", sva progonstva su zapravo izazvana i isprovocirana na dobro planiran način da bi se postigla pre svega dva cilja. Da bi se članovi uverili da su progonjeni radi "istine" i da bi se izazvo publicitet u javnosti i tako podstakao brojčani rast. Jehovini svedoci su veoma, VEOMA, bogata Organizacija i poseduju ogromna dobra u nekretninama, novcu i drugim investicijama i transakcijama.Toliko što se tiče progonstva, a kolateralni gubitci u tamo nekom trećem svetu i nisu tako strašni.

.

Međutim, Jehovini svedoci su svoje sopstvene "slobodne mislioce" i proroke, koji su se usudili da govore drugačije od tradicionalnih doktrina, najstrože i drastično kažnjavali. Evo samo nekih poznatih primera (sam Bog zna koliko ima nepoznatih).

.

Olin Moyle, je bio zvanični advokat Kule stražare koji je doslovno izbačen iz Bruklinskog Betela zato što je pismeno upizorio Sudiju Raderforda da preterano koristi alkohol, da koristi nečist govor i da je pre grub i ne-fer prema većini članova Betela. Posle izbacivanja, Raderford je u Kuli Stražari nazvao Moyla modernim Judom.

.

Ed Dunlap je bio dugogodišnji Svedok i instruktor u školi za misionare, "Gilead", i omiljeni i priznati student Biblije, čije je mišljenje uvek bilo visoko cenjeno. Kada je Ed izrazio, u privatnim razgovorima sa vodećim ličnostima, sumnje da Biblija uopšte govori o dve klase Hrišćana, bio je izbačen iz organizacije i nazvan Otpadnikom.

.

Kada je član vodećeg tela, Rey Franz, prigovorio da se Biblija ne koristi dovoljno u donošenju odluka na samom vrhu Organizacije, sistemacki je bio podvrgnut psihološkom maltretiranju, sve dok nije podneo ostavku na poziciju člana Vodećeg tela i godinu dana kasnije je doslovno bio izbačen iz Organizacije, zbog jednog obroka koji je podelio sa isključenom osobom.

.

Kada je Karl Olof Jonssen, starešina iz Švedtske napravio iscrpnu studiju nekih istorijskih godina vezanih za tumečenje proročanstava od strane Kule Stražare, otkrio je da Organizacija koristi neke pogrešne istorijske godine. Tada je Karl Olof Jonssen napisao iskreno pismo vodećem telu u Bruklinu sa svim svojim nalazima i dokazima. Posle kraće korespodencije, Vodeće telo mu je poslalo zvanično pismo da ne sme da govori o svojim otkrićima ili će biti isključen. Karl je posle ovog odgovora sam napustio Organizaciju.

.

Kada je Bill Bowen, starešina iz Bruklinskog Betela, izrazio ne slaganje sa načinom na koji se prikrivaju poznati pedofili, bilo mu je zaprećeno da se ne petlja u te teme jel će biti isključen. Bill nije čekao da se pretnje ispune već je sam napustio Organizaciju i danas se aktivno bori za promenu ovog pravila prikrivanja poznatih pedofila, koje je uništilo mnoge živote.

.

Barbara Anderson je bila član Bruklinskog Betela i autor mnogih priloga za časopis "Probudite se", ali kad je prigovorila zbog prikrivanja poznatih pedofila i čitavih slučajeva seksualnog zlostavljanja dece, bilo joj je zaprećeno da ćuti ili će biti izbačena iz Organizacije. Posle te pretnje Barbara je sama napustila Organizaciju i za kaznu je izgubila svaki kontakt sa svojim sinom i unucima, zbog pravila "izbegavanja" koje Jehovini Svedoci praktikuju...

.

Ako počinite nemoral potrebno je da prolijete nekoliko suza i stvar će biti brzo oproštena. Ako seksualno zlostavljate dete potrebno je možda malo više suza, ali će te biti zaštićeni od policije i legalnih organa i samo će nekolicina super-pravednih starešina da zna za vaš prestup. Skupština se najbolje održava čistom kad se sve počisti "pod tepih". Tako se barem meni činilo dok sam bio starešina. Ali ako samo pomislite da je za vas bolje da koristite ime JaHVeH nego Jehova, ili ako samo pomislite da će te posle smrti  biti  uskrsnuti u život na nebu, ili ako samo pomislite da se treba moliti Isusu Hristu za oproštaj greha ili bilo šta drugo što nije apsolutno u skladu sa učenjima Kule stražare, može vam se dogoditi da budete izbačeni iz Organizacije i izgubite sve prijatelje i svaki kontakt sa svojim najbližima, u koliko su i oni Jehovini svedoci. Verujte mi da znam šta govorim, i sam plaćam tu istu visoku cenu...

Imao bih još puno toga da kažem, a opet neko drugi sve to vidi iz nekog drugog ugla i u svemu tome vidi Božiju ruku ili ko zna šta već, tako da moram da naglasim da su sve ovo samo moja lična razmišljanja i ubeđenja. Što se mene tiče, Jehovini svedoci funkcionišu na istim, pogrešnim, principima kao i Izrael u prvom veku naše ere i sve, gore navedene, Isusove reči mogu bezrezervno biti primenjene na ovoj Organizaciji, stoga ću i završiti sa Isusovim rečima, a na čitaocu leži odgovornost da odvagne šta je svetlo a šta je tama.

.

37Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji su poslani k tebi! Koliko sam puta htio skupiti djecu tvoju, kao što kvočka skuplja piliće svoje pod krila! A vi niste htjeli.38Evo, vaš se dom napušta i ostavlja vama.39Jer kažem vam, odsada me nećete vidjeti dok ne kažete: ‘Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Jehovino!’” (Gospodovo) (dodatak moj)


MOB

Categories: Moja razmisljanja i secanja

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply dimo m
8:47 AM on May 13, 2013 
Na stranici jw.org se potice da se daju prilozi jer su potrebni za gradnju dvorana u siromasnim zemljama. A u npr. postratnoj BiH kad su trebali graditi dvoranu rekli su da ce je zajednica izgraditi ali smo joj duzni otplatiti na mjesecne rate. Zatim su napravili anketu u vrijeme sastanka, da na papiru napisemo i stavimo u kovertu koliko novca smo spremni mjesecno da odvajamo za novu dvoranu. Naravno pod ushicenjem braca su pisala ikoliko mogu i koliko nemogu. Danas tu istu dvoranu zele da prodaju jer su ovi iz Zagreba(Podruznica) kupili plac van grada za novu dvoranu.Mozete zamisliti ponovno traze novac na sastanku i jos kazu ako nemate prodajte nesto vrijedno iz kuce (lokalni starjesine poticu) npr. ogrlicu nakit itd. da se da prilog za Jehovin Dom. Krajnji bezobrazluk. I tako Drustvo Kula Strazara tri puta zaradjuje na jednoj dvorani.Kako?Prvi puta kada na stranici jw.org potice na davanje priloga jer se taj novac koristi za gradnju dvorana u siromasnim zemljama.Drugi puta kada Neposredno trebaju praviti dvoranu,poticuci clamnove koliko su mjesecno spremni odvajati za dvoranu.I treci puta kada tu dvoranu prodaju da navodno nemaju dovoljno novca za novu da je dovrse.Koji prevaranti.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.