Blog

Ulepsani sjajem decijih suza

Posted on March 9, 2013 at 1:40 PM

Ulepšani sjajem dečijih suza

.

Ponekad, kada razmišljam o svetu u kome živimo, imam utisak da je ljudko licemerje i sposobnost ljudskog ega da racionalizuje zlodela, neograničena. Jedna od najvećih tajni, najvećih misterija, za mene je kako neki ljudi dovedu sebe u situaciju da čine toloko zla svojim bližnjima, a da pri tom u svojim mislima i svojoj savesti, na neki čudan način veruju da čine božiju volju? A šta reći kada su u takvim situacijama žrtve deca?

.

Velikoj većini ljudi je poznat problem prikrivanja pedofila u Organizaciji Jehovinih svedoka, ali bi ovog puta pisao o jednom drugom, prikrivenom problemu, koji je takođe doneo mnogo patnje mnogim ljudima a često su i deca nepotrebno patila. Radi se o principu neutralnosti i ne pozdravljanja nacionalnih simbola, zastava i izgovaranja zakletvi.

.

Ove doktrine i prakse su uvedena od strane Sudije Raderforda u periodu između dva svetska rata i održale su se u ublaženom obliku do današnjih dana. Svedoci, ove doktrine pravdaju Isusovim rečima da njegovi učenici ne bi trebali biti "deo sveta" (šta god to značilo) i često se koristi primer iz knjige Danila, kada su tri mlada Jevreina: Sedrah, Misah i Avdenago, odbili da se poklone i obožavaju božanski kip, koji je postavio kralj Navuhodonosor.

.

Danas je ovo pravilo pozdravljanja nacionalnih simbola i izricanje zakletvi ljudskim vladavinama , više manje, pitanje lićne savesti, ali moram da kažem da kada čovek detaljno istraži sve informacije na ovu temu, u časopisima Organizacije, slika i dalje deluje po malo mutna. Bar se meni tako činilo kada sam, krajem 1990-tih istraživao ovu temu pre podnošenja molbe za Britanski pasoš. Po svemu što sam čitao iz Kula Stražara, činilo mi se da ništa od navedenog nije prihvatljivo za Hrišćane, ali nasuprot tom utisku, jedan od vodećih Starešina iz Londonskog Betela me je savetovao da je to ok i da ne brinem puno oko toga. Takođe vredi spomenuti da su u Britaniji ponuđena dva moguća teksta zakletve od kojih je jedan bio posebno prilagođen religioznim osobama kako ne bi povredio njihova verska uverenja.

.

Ja nisam bio jedini u ovakvoj situaciji. Bilo je još dosta Svedoka iz bivše Jugoslavije koji su aplicirali i očekivali Britanska dokumenta. Činilo mi se da pitanje: Da li je prihvatljivo za nas da potpišemo zakletvu lojalnosti Britanskoj Kraljici, nije jasno odgovoreno. U literaturi sam našao više argumenata protiv nego za  potpisivanje ovakve deklaracije. Nisam bio jedini koji se tako osećao. Siguran sam da je bar još jedna osoba imala problem sa savešću oko potpisivanja ovakve zakletve. Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim koji su razlozi bili iza dileme te druge osobe, ali se dobro sećam  šta je mene mučilo. Osećao sam se kao licemer.

.

 Puno puta ranije sam čitao iskustva dece širom sveta, a naročito u Americi, koja su svakodnevno doživljavala traume zbog ovog pravila. O čemu se radi? Početkom drugog svetskog rata, nacionalni osećaji i patriotizam su bili na veoma visokom nivou u Sjedinjenim Američkim Državama. Zastava i lojalnost Otadžbini su bili veoma važan  zahtev za svakog državljanina, ukjlučujući i decu. U školama se, svakog dana pre početka nastave, pevala himna i pozdravljala Američka zastava. Ta tradicija se održala u mnogim školama do dan danas, a takođe se može redovno videti na sportskim manifestacijama i većim okupljanjima. Nasuprot ovom zahtevu, novoizmišljeno pravilo Sudije Raderforda je dovelo roditelje-Svedoke, u ubeđenje da ako bi njihova deca učestvovala u ovim ceremonijama, da bi to uvredilo boga Jehovu. Odbijanje da pozdrave zastavu i himnu je deci donelo mnogo patnji i trauma. Bili bi tretirani grubo, ponižavani, kadkad pretučeni, zlostavljani od svojih vršnjaka, odbačeni i izolovani i ponekad čak isključeni iz škole, a da ni sami nisu znali zašto ne smeju da učestvuju kao i sva ostala deca. To se odigravalo svakodnevno! Ako bi pokušali tajno da učestvuju, kod kuće bi bili kritikovani i kažnjavani od strane svojih roditelja. Jednostavnim rečima, ogroman broj dece je bio podvrgnut enormnoj mentalnoj diskriminaciji i to, u mnogim slučajevima, sa ozbiljnim i trajnim posledicama.

.

Sa druge strane, naročito u tom ratnom i posleratnom periodu, ovakva praksa Jehovinih svedoka je donela mnogo publiciteta Organizaciji, koja je znala kako da upotrebi simpatije od strane mnogih saosećajnih ljudi i uveća svoje članstvo.

.

Ovo pravilo neutralnosti je donelo mnoge patnje i odraslima, ali su meni, tokom perioda podnošenja molbe i dobijanja Britanskog pasoša ova deca bila na umu. Posle napuštanja ove Organizacije sam pročitao mnoga iskustva dece, koji su danas odrasle osobe i više nisu Jehovini svedoci, ili možda nikada nisu ni bili, ali su strahovi i traume još stvarni u njihovim sećanjima. Kako se osloboditi tih sećanja i izgraditi bilo kakav odnos sa Bogom, koji je prouzrokovao (po shvatanju dece) ove  traume bez nekog razloga? Koliko je suza proliveno tokom godina i gde su sve te suze sada?

.

Ja verujem da sve te suze nisu izgubljene. Verujem da sijaju negde usred tame ljudskog fanatizma i dogme i svedoče o tome koliko ljudi mogu da zastrane u lavirintu sopstvene samo-pravednosti. Možda i nije zapanjujuća činjenica da su u davnoj prošlosti ljudi bili u stanju da žrtvuju i živote svoje dece u obožavanju svojih božanstava. Možda i nismo toliko daleko odmakli od tih "divljaka" koje volimo da kritikujemo...

.

Bilo kako bilo, Organizacija je otišla još jedan korak dalje, i u svojim časopisima iznela mnoga iskustva ove dece, koja treba da svedoče kako je Jehova, Bog ljubavi(???) Odakle potiče taj besramni stav po kome je u redu da se "kite" sjajem dečijih suza, koje su pale zbog pravila kojih se same vođe nisu držale?

.

Molim vas da odvojite momenat i pogledate dokumenat ispod ovog teksta. Milton Henschel,  sekretar Predsednika N. H. Knorr-a i kasnije član Vodećeg tela je 1944. godine, za dobijanje pasoša, potpisao zakletvu i bezuslovnu lojalnost Sjedinjenim Američkim Državama.

OATH OF ALLEGIANCE) Obeleženo crvenom olovkom.

Zaista veoma TUŽNO!


.


.


Categories: Moja razmisljanja i secanja

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.