Blog

Kome je potrebna novcana pomoc?

Posted on August 23, 2013 at 4:40 AM Comments comments (2)

Kome je potrebna novčana pomoć?

.

Dobrovoljno davanje novčanih priloga je oduvek bio sastavni deo obožavanja u gotovo svim  religijama  tokom istorije čovečanstva. Čak i ova web stranica ima otvorenu mogućnost za dobrovoljne priloge, mada moram da kažem da je tokom 8 m...

Read Full Post »

BRIGA ILI NE BRIGA

Posted on August 18, 2013 at 6:40 PM Comments comments (97)

Briga ili nebriga

.

U poslednjih nekoliko godina, uz pomoć interneta i mogućnosti komunikacije na višem nivou nego ikada ranije, dolazi do širenja spoznaje o mnogim greškama i propustima koje je Organizacija Kule stražare tokom ranijih perioda uspešno prikrivala. Mnoge te g...

Read Full Post »

Zlostavljanje dece i Udruzenje Kule strazare

Posted on July 3, 2013 at 4:05 AM Comments comments (1)

Originalni naslov:

 

 Child Abuse and The Watchtower


 

 

Posted on June 27, 2013 by Paul Grundy  on

Read Full Post »

Osudjeni sopstvenim recima

Posted on June 23, 2013 at 12:05 PM Comments comments (1)

Osuđeni sopstvenim rečima

37. Jer ćeš po svojim rečima bit proglašen pravednim, i po svojim rečima bićeš osuđen.

(Matej 12:37)


Govoreći uopšteno o bivšim Jehovinim ...

Read Full Post »

ZLI PLODOVI (NE)BOZIJE ORGANIZACIJE

Posted on June 9, 2013 at 4:10 PM Comments comments (103)

Zli plodovi (ne) božije Organizacije


.

David Splane - Član vodećeg tela Jehovinih svedoka - je 2. Maja ove godine održao "interesantno" predavanje u Malme Areni (Švedska), pred velikim brojem slušaoca. (Delovi ovog predavanja se mogu odgledati na ovom

Read Full Post »

Na ledjima Divlje zveri

Posted on March 31, 2013 at 5:25 AM Comments comments (0)

NA LEĐIMA DIVLJE ZVERI

ili: Kako stražariti na kuli Ujedinjenih Nacija

.

Pre svega moram da kažem da se često  preispitujem i analiziram svoje motive iz kojih sam počeo da pišem o organizaciji Jehovinih svedoka. Činjenica da sam bio starešina, t...

Read Full Post »

Celicni stisak ne popusta

Posted on March 23, 2013 at 4:40 PM Comments comments (0)

Moj predhodni članak, "Srce u čeličnoj ruci božije ljubavi", za mene ima posebno značenje i važnost sa obzirom da je moja ćerka, koja danas ima 24 godine i aktivan je član organizacije Jehovinih svedoka, pre gotovo četiri godine, prekinula svaki kontakt samnom. Vredi dodati da sam je ja sam podigao i usmerio na putu "istine", s obzirom da njena majka, moja bivša supruga, nikada nije bila Jehovin svedok. Organizacija kojoj sam posvetio svoje na...

Read Full Post »

Srce u celicnoj ruci Bozije ljubavi

Posted on March 14, 2013 at 6:30 AM Comments comments (2)

Srce u čeličnoj ruci Božije ljubavi

ili: Kako zavoleti Jehovu


Tokom decenija posle prvog svetskog rata, sve do današnjh dana, Jehovini svedoci su vodili brojne sudske procese u borbi za svoja prava, za slobodu ...

Read Full Post »

Udruzenje Kule Strazare u 2013. godini

Posted on January 20, 2013 at 2:50 AM Comments comments (96)

Šta se može očekivati od Udruženja Kule Stražare u novoj 2013. godini?

Uopšteno gledajući, protekla, 2012 godina nije bila toliko uspešna kao što ova "organizacija" u svojim izveštajima iznosi. Vodeće strukture Kule Stražare, po svom ustaljenom običaju, stavljaju fokus i naglasak na pozitivne činjenice a probleme, grške i propuste, ne retko, potpuno izbegavaju da spomenu. Vođeni jednostavnom logikom "svakog ...

Read Full Post »

Krstenje kod Jehovinih Svedoka

Posted on January 2, 2013 at 6:50 PM Comments comments (0)

KRŠTENJE IPREDANJE?

Krštavanje članova, u znak predanja i vere  je važan ritual u gotovo svim Hrišćanskim denominacijama i „main stream“ religijama Hrišćanstva, kako danas tako i u proteklih dve hiljade godina. Ova tradicija koju je započeo Jovan Krstitelj, potpunim podranjanjem pod vodu u znak pokajanja od greha i pročišćenja, u početku je bila namenjena samo za naciju Izrael, odnosno Jevrejski narod. I s...

Read Full Post »

Dvotrecinska vecina glasanja u Vodecem Telu...

Posted on January 2, 2013 at 2:45 PM Comments comments (1)

Problem „dvotrećinske većine“ prilikom glasanja u Vodećem telu, naravno, iza „zatvorenih vrata“.

Ove činjenice su zasnovane na svedočanstvu Raymond Franz-a, (knjiga „Kriza Savesti, Borba između lojalnosti Bogu i Lojalnosti Religiji: strane 101-103 Engleski) bivšeg člana Vodećeg telaJ S, koji je podneo ostavku na osnovu savesti.

Sledeći primer se bavi problemom vojne službe i alternativa. Naime, t...

Read Full Post »

Problem Dva svedoka i pedofilije

Posted on January 2, 2013 at 2:35 PM Comments comments (1)

Problem „Dva svedoka“ i pedofilije

.

.

Pre svega moram da napomenem  da je svera mojih aktivnosti i interesovanja vezana direktno za socijološke i psihološke efekte i posledice koje Udruženje Kula Stražara, svojim delovanjem, proizvodi. Štaviše, moja namera nije da vređam ili da kompromitujem bilo čiju v...

Read Full Post »

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.