Blog

Mislim, dakle postojim

Posted on September 3, 2013 at 5:25 AM Comments comments (268)

Mislim, dakle postojim


Postoji mnogo različitih razloga zbog kojih neki ljudi, mladi i stari, napuštaju Organizaciju Jehovinih svedoka. Pored toga mnogi Svedoci bivaju isključeni takođe iz čitavog niza razloga, mada postoji ...

Read Full Post »

Amber Scorah

Posted on September 1, 2013 at 4:00 AM Comments comments (0)

Amber Scorah

.

U Američkom časopisu "The Beleiver" od Februara 2013. objavljena je interesantna životna priča o ovoj ženi, Amber, koja je napustila Jehovine svedoke posle dugo godina pionirske službe od kojih je poslednjih nekoliko provela propovedajući ilegalno u Kini, gde su Jehovini svedoci zabranje...

Read Full Post »

KO SU BIVSI JEHOVINI SVEDOCI

Posted on May 18, 2013 at 4:05 AM Comments comments (2)

Ko su bivši Jehovini svedoci?


.

U svetu podeljenom granicama između država, nacija, religija, organizacija i grupa, ovaj naziv, "bivši Jehovini svedoci", stoji potpuno nezavisno, neopredeljeno, neorganizovano i gotovo nestvarno u poređenju sa svim drugim formama ljudskih or...

Read Full Post »

Bivsi Jehovini svedoci

Posted on April 12, 2013 at 1:25 PM Comments comments (0)

Bo Juel Jensen

.

Bo nije nikada bio starešina. Koliko je meni poznato nije bio ni sluga pomoćnik, nije nikada boravio u Bruklinskom Betelu i nije bio izuzetan niti prominentan unutar Organizacije. Moglo bi se reći: Samo još jedan od mnogih "rank and file" članova Je...

Read Full Post »

Bivsi Jehovini Svedoci

Posted on March 29, 2013 at 10:20 AM Comments comments (1)

Raymond Victor Franz - Uvod

.

.

Kroz čitavu istoriju čovečanstva, imena nekih izuzetnih ljudi i žena svetle u tami ljudske dogme i podsećaju nas na potencijal i kvalitete koje svako od nas nosi u sebi. Lista ovih imena, na sreću, nije mala. Gotovo u svim sverama života i ljudskih delatnosti nailazimo na ove izuzetne osobe kojima mo&...

Read Full Post »

Bivsi Jehovini Svedoci

Posted on February 16, 2013 at 2:15 AM Comments comments (0)

Da li znate ko je: Carl Olof Jonssen

.

Carl je bio starešina u jednoj skupštini Jehovinih svedoka u Švedskoj i bio je potpuno zadovoljan sa svojim životom i sa svojom religijom...sve do dana kada je počeo "biblijski studij" sa jednim čovekom koji je bio visoko obrazovan i upoznat sa mnogim istorijskim činjenicama.

.

Taj čovek je, tokom diskusije na temu Hristovog povratka 1914. godine, izrazio ne slaganje sa činje...

Read Full Post »

Bivsi Jehovini svedoci

Posted on February 14, 2013 at 12:45 AM Comments comments (0)

Da li znate ko je bio Peter Gregerson,


On je bio aktivni Jehovin svedok (druga generacija, njegov otac je bio "pomazan" i smatran "lokalnom" legendom) gotovo 50 godina i služio je kao starešina i nadglednik skupštine (u vreme kad su skupštine imale samo jednog starešinu)  i kasnije kao nadglednik  nekoliko gradova (u vreme kada su nadglednici imali pojedini gra...

Read Full Post »

Bivsi Jehovini Svedoci

Posted on January 27, 2013 at 5:15 AM Comments comments (0)

Barbara Anderson

Barbara Anderson je bila aktivni Jehovin Svedok od 1954 do 1997. Bila je član Bruklinskog Betela od 1982 do 1992 godine, i tokom poslednje tri godine svog boravka u Betelu, Barbarin zadatak je bio da istraži istorijski razvoj Jehovinih Svedoka i pripremi materijal za oficijelnu knjigu o Jehovinim Svedocima, objavljenu 1993. godine. Takođe je u tom periodu napisala značajan broj priloga i članaka za časopis "Probudite se". Tokom tog perioda,...

Read Full Post »

Bivsi Jehovini Svedoci

Posted on January 17, 2013 at 1:05 AM Comments comments (110)

Ko je bio Olin Moyile?

Moyle je bio član Bruklinskog Betela i oficijelni advokat udruženja Kule Stražare od 1935 do 1939 godine kada je doslovno bio izbačen, sa svojom suprugom i koferima na ulicu ispred zgrade podružnice. Razlog: pismo predsedniku Raderfordu u kojem je izrazio žaljenje zbog Raderfordovog pregrubog postupanja sa članovima Betela, upotrebe "nečistog jezika" i preteranog korišćenja alkohola. "Sudija" Raderford (kako je b...

Read Full Post »

Bivsi Jehovini Svedoci

Posted on January 17, 2013 at 1:00 AM Comments comments (0)

Da li ste čuli za Barbaru Grizutti Harrison? (1934 . 2002)

Ona je bila proznata američka novinarka i autor mnogih proslavljenih literarnih dela. Manje poznata činjenica je da je Barbara odrasla pod strogim nadzorom svoje mentalno bolesne majke koja je bila Jehovin Svedok i čiji uticaj je je bio presudan u Barbarinoj odluci da se veoma rano krsti i postane aktivna unutar ove organizacije. Ne dugo nakon krštenja, Barbara je primljena u Bruklinski Betel, centralnu...

Read Full Post »

Bivsi Jehovini Svedoci

Posted on January 17, 2013 at 1:00 AM Comments comments (0)

Da li znate ko je bio Ed Dunlap?

Dugogodišnji Jehovin Svedok i starešina u Bruklinskom Betelu koji je proveo više od 40 godina u punovremenoj službi. Pored mnogih dodela koje je imao, Ed je bio instruktor u "Gilead" školi za misionare i bio je poznat kao izvrstan poznavaoc Svetog Pisma. Pored drugih rukopisa i članaka, Ed je napisao knjigu "Komentary on Letter of James" (analiza Jakovljeve poslanice) koju mnogi svedoci smatraju jednom od najbolje i najteme...

Read Full Post »

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.