Blog


view:  full / summary

Mislim, dakle postojim

Posted on September 3, 2013 at 5:25 AM Comments comments (241)

Mislim, dakle postojim


Postoji mnogo različitih razloga zbog kojih neki ljudi, mladi i stari, napuštaju Organizaciju Jehovinih svedoka. Pored toga mnogi Svedoci bivaju isključeni takođe iz čitavog niza razloga, mada postoji ...

Read Full Post »

Neutralnost i anti ratni stavovi (pacifizam)

Posted on September 1, 2013 at 5:05 AM Comments comments (5)

Normal 0 21 false false

Read Full Post »

Amber Scorah

Posted on September 1, 2013 at 4:00 AM Comments comments (0)

Amber Scorah

.

U Američkom časopisu "The Beleiver" od Februara 2013. objavljena je interesantna životna priča o ovoj ženi, Amber, koja je napustila Jehovine svedoke posle dugo godina pionirske službe od kojih je poslednjih nekoliko provela propovedajući ilegalno u Kini, gde su Jehovini svedoci zabranje...

Read Full Post »

Kome je potrebna novcana pomoc?

Posted on August 23, 2013 at 4:40 AM Comments comments (2)

Kome je potrebna novčana pomoć?

.

Dobrovoljno davanje novčanih priloga je oduvek bio sastavni deo obožavanja u gotovo svim  religijama  tokom istorije čovečanstva. Čak i ova web stranica ima otvorenu mogućnost za dobrovoljne priloge, mada moram da kažem da je tokom 8 m...

Read Full Post »

BRIGA ILI NE BRIGA

Posted on August 18, 2013 at 6:40 PM Comments comments (97)

Briga ili nebriga

.

U poslednjih nekoliko godina, uz pomoć interneta i mogućnosti komunikacije na višem nivou nego ikada ranije, dolazi do širenja spoznaje o mnogim greškama i propustima koje je Organizacija Kule stražare tokom ranijih perioda uspešno prikrivala. Mnoge te g...

Read Full Post »

PRAVI I LAZNI JEHOVINI SVEDOCI

Posted on August 7, 2013 at 5:25 AM Comments comments (2)

Normal 0 21 false false false DE X-...

Read Full Post »

Gospodari vere i verne sluge

Posted on July 14, 2013 at 1:05 PM Comments comments (0)

Gospodari vere i verne sluge

 

Read Full Post »

Zlostavljanje dece i Udruzenje Kule strazare

Posted on July 3, 2013 at 4:05 AM Comments comments (1)

Originalni naslov:

 

 Child Abuse and The Watchtower


 

 

Posted on June 27, 2013 by Paul Grundy  on

Read Full Post »

Osudjeni sopstvenim recima

Posted on June 23, 2013 at 12:05 PM Comments comments (1)

Osuđeni sopstvenim rečima

37. Jer ćeš po svojim rečima bit proglašen pravednim, i po svojim rečima bićeš osuđen.

(Matej 12:37)


Govoreći uopšteno o bivšim Jehovinim ...

Read Full Post »

NE VIDIM ZLO; NE CUJEM ZLO

Posted on June 19, 2013 at 2:00 AM Comments comments (1)

Ne vidim zlo, Ne čujem zlo

"Kad bih imao dar proricanja i kad bih znao sve svete tajne i imao sve znanje i kad bih imao svu vjeru, tako da bih mogao i gore premještati, a ljubavi ne bih imao, bio bih niš...

Read Full Post »

ZLI PLODOVI (NE)BOZIJE ORGANIZACIJE

Posted on June 9, 2013 at 4:10 PM Comments comments (94)

Zli plodovi (ne) božije Organizacije


.

David Splane - Član vodećeg tela Jehovinih svedoka - je 2. Maja ove godine održao "interesantno" predavanje u Malme Areni (Švedska), pred velikim brojem slušaoca. (Delovi ovog predavanja se mogu odgledati na ovom

Read Full Post »

KO SU BIVSI JEHOVINI SVEDOCI

Posted on May 18, 2013 at 4:05 AM Comments comments (2)

Ko su bivši Jehovini svedoci?


.

U svetu podeljenom granicama između država, nacija, religija, organizacija i grupa, ovaj naziv, "bivši Jehovini svedoci", stoji potpuno nezavisno, neopredeljeno, neorganizovano i gotovo nestvarno u poređenju sa svim drugim formama ljudskih or...

Read Full Post »

KAKO JE SVETLO POSTALO TAMA

Posted on May 5, 2013 at 1:30 AM Comments comments (1)

KAKO JE SVETLO POSTALO TAMA

ili

Zato ja verujem da su Jehovini svedoci "farisejska" organizacija

.

.

Verujem da se svaki bivši član Organizacije Jehovinih svedoka bar ponekad zapitao da li je ovo zaista bo&#...

Read Full Post »

Ucitelji, Zidari, Doktori i Demoni

Posted on April 19, 2013 at 4:10 AM Comments comments (108)

  

.

U svetom pismu piše, na više mesta, da Je Isus, tokom svog života,  lečio i isterivao demone iz ljudi. Veoma je interesantno to da su mnoge fizičke bolesti bile povezivane sa dejstvom ovih zlih duhovnih bića, demona. Jednom prilikom je Isus "isterao" demona iz jednog dečaka koji je, prema izveštaju u Bibliji imao nešto sl...

Read Full Post »

Bivsi Jehovini svedoci

Posted on April 12, 2013 at 1:25 PM Comments comments (0)

Bo Juel Jensen

.

Bo nije nikada bio starešina. Koliko je meni poznato nije bio ni sluga pomoćnik, nije nikada boravio u Bruklinskom Betelu i nije bio izuzetan niti prominentan unutar Organizacije. Moglo bi se reći: Samo još jedan od mnogih "rank and file" članova Je...

Read Full Post »

Na ledjima Divlje zveri

Posted on March 31, 2013 at 5:25 AM Comments comments (0)

NA LEĐIMA DIVLJE ZVERI

ili: Kako stražariti na kuli Ujedinjenih Nacija

.

Pre svega moram da kažem da se često  preispitujem i analiziram svoje motive iz kojih sam počeo da pišem o organizaciji Jehovinih svedoka. Činjenica da sam bio starešina, t...

Read Full Post »

Bivsi Jehovini Svedoci

Posted on March 29, 2013 at 10:20 AM Comments comments (1)

Raymond Victor Franz - Uvod

.

.

Kroz čitavu istoriju čovečanstva, imena nekih izuzetnih ljudi i žena svetle u tami ljudske dogme i podsećaju nas na potencijal i kvalitete koje svako od nas nosi u sebi. Lista ovih imena, na sreću, nije mala. Gotovo u svim sverama života i ljudskih delatnosti nailazimo na ove izuzetne osobe kojima mo&...

Read Full Post »

Celicni stisak ne popusta

Posted on March 23, 2013 at 4:40 PM Comments comments (0)

Moj predhodni članak, "Srce u čeličnoj ruci božije ljubavi", za mene ima posebno značenje i važnost sa obzirom da je moja ćerka, koja danas ima 24 godine i aktivan je član organizacije Jehovinih svedoka, pre gotovo četiri godine, prekinula svaki kontakt samnom. Vredi dodati da sam je ja sam podigao i usmerio na putu "istine", s obzirom da njena majka, moja bivša supruga, nikada nije bila Jehovin svedok. Organizacija kojoj sam posvetio svoje na...

Read Full Post »

Srce u celicnoj ruci Bozije ljubavi

Posted on March 14, 2013 at 6:30 AM Comments comments (2)

Srce u čeličnoj ruci Božije ljubavi

ili: Kako zavoleti Jehovu


Tokom decenija posle prvog svetskog rata, sve do današnjh dana, Jehovini svedoci su vodili brojne sudske procese u borbi za svoja prava, za slobodu ...

Read Full Post »

Vodece telo - Epilog

Posted on March 12, 2013 at 3:00 AM Comments comments (0)

Vodeće telo - Epilog

2013 -


U seriji priloga o Predsednicima Kule stražare i o Vodećem telu, izneo sam samo neka od otkrića do kojih sam došao tokom proteklih godinu i nešto više, dana. Moram da naglasim da ovi članci nisu iscrpna i temeljna studija na temu rukovodstva Jehovinih svedoka, već samo jedan pregled ili,...

Read Full Post »

Rss_feed

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.