Glavna svrha ovog sajta je da, kroz ponuđene informacije, pomogne i ohrabri bivše Jehovine svedoke i one koji žele da napuste ovu organizaciju. Mada, uopšteno gledajući, može da se kaže da ova prezentacija govori..
O Veri, Religiji, Knjigama i još ponešto više...

"...I zato, što se osećaju toliko samo-pravedni, imaju potrebu da nameću svoja verovanja svima nama, izgubljenim na putevima istina i laži.."

VAŽNO OBAVEŠTENJE
"Slobodna misao" se seli!

"Slobodna misao" se seli na novu adresu i od sada će koristiti izmenjeno ime; "Slobodne Misli". Sve članke objavljene na ovoj web stranici će te uskoro moći da nađete na novom blogu koji je već objavljen i funkcioniše. Nova adresa je: slobodnemisli.wordpress.com

Postoji više razloga za ovu promenu, a najvažniji je da će komentarisanje na objavljene članke biti lakše, jer na ovoj sadašnjoj stranici font za srpaki i hrvatski nije dovoljno dobro podržan. Takođe je lakše finansijski održavati Blog nego web stranicu, ali se nadam da će kvalitet ponuđenih informacija i prezentacije biti nepromenjen. Takođe bih pozvao sve dobronamerne ljude koji bi to želeli, da svojim konstruktivnim savetima pomognu u daljem oblikovanju ove nove stranice bivših Jehovinih svedoka. Unapred hvala.

MOB
Savet svim bivšim Jehovinim svedocima u novom članku:

MISLIM, DAKLE POSTOJIM

...Međutim, ona ista izučavanja pokazuju da, ako osoba istraži materijal koji je danas dostupan, i istraži obilje činjenica, ponavljam, činjenica, tada će osoba da uvidi da vrh Organizacije puno toga krije od malih članova i izvrće istinu. Tada osoba verovatno nikad neće ni pomisliti da se vrati u Organizaciju, jer će se osloboditi iluzija o božijem nadahnuću.

Pročitajte ceo članak na blogu
KOME JE POTREBNA NOVČANA POMOĆ

Dobrovoljno davanje novčanih priloga je oduvek bio sastavni deo obožavanja u gotovo svim  religijama  tokom istorije čovečanstva. Čak i ova web stranica ima otvorenu mogućnost za dobrovoljne priloge, mada moram da kažem da je tokom 8 meseci postojanja, ova stranica primila sumu od 2 evra (i to od moje partnerke). Jehovini svedoci nisu ništa drugačiji nego sve ostale religije, mada velika većina Svedoka veruje, baš kao što sam i ja ranije verovao, da su mnogo bolji i pošteniji po tom pitanju. Naime, prilozi se ne prikupljaju kao u crkvama, pronošenjem korpe ili tome slično, ali to samo po sebi ne znači da su Jehovini svedoci išta bolji od ostalih crkava. Stim u vezi, događaji iz poslednjih nekoliko godina, a naročito poslednjih nekoliko meseci govore puno o tome kakav stav o novčanim prilozima ima Kula stražara i koliko su iskreni i pošteni kada pozivaju svoje članove da daju priloge.

.

U Stražarkoj Kuli od Novembra 2013 godine, na stranicama 8 i 9, objavljen je veoma interesantan članak pod naslovom " Kako možemo pomoći onima kojima je to potrebno".:

Pročitajte ceo članak na blogu


BRIGA ILI NE BRIGA?

...Interesantno je zapaziti da Jehovini svedoci, kao jedan od osnovnih razloga za svoju službu propovedanja, navode brigu za ostale ljude i potrebu da upozore sve te ljude na opasnost u kojoj se nalaze. Naime, da upozore sve ljude o dolazećem uništenju (Armagedonu) i da ukažu ljudima kako mogu biti spašeni (samo ako se pridruže i postanu članovi Jehovinih svedoka). Velika većina Svedoka iskreno veruje u poruku koju nose ljudima i bez obzira da li Armagedon zaista dolazi ili ne, njihova nastojanja su vredna poštovanja. Ali, zar nebi bilo ljudski i ispravno da takođe upozore sve ljude u svom okruženju o nekim mnogo stvarnijim opasnostima, za koje samo oni znaju, ali iz nekog neobjašnjivog razloga smatraju da nije potrebno nikog o tome obavestiti. Time Jehovini svedoci  pokazuju ogromnu nebrigu za ljude iz okruženja i dovode u pitanje motive sopstvenog propovedanja. O čemu se zapravo radi? ...(Ceo članak na blogu)
PRAVI I LAŽNI JEHOVINI SVEDOCI


Pre izvesnog vremena, u komentaru na jednu od mojih video prezentacija, jedna osoba je izjavila da ja nikada zaista nisam ni bio Jehovin svedok. Suština ove poruke je da i ako sam formalno bio član ove Organizacije, u suštini sam bio lažan Jehovin svedok i zato sam na kraju postao „otpadnik“. Ovaj komentar me je naveo na razmišljanje i kroz bliže istraživanje i analizu mnogih iskustava na forumima na engleskom, mnogih bivših i sadašnjih svedoka, došao sam do nekih interesantnih zaključaka... (pročitajte ceo članak na blogu)
GOSODARI VERE I VERNE SLUGE

„24. Ne kažem da smo mi gospodari vaše vere, nego smo vaši saradnici da bi ste bili radosni, jer vi ste postojani zbog svoje vere.“ (2.Korinćanima 1:24)


Dok sam služio kao starešina u jednoj skupštini Jehovinih svedoka, pre izvesnog niza godina, ovaj gore navedeni stih iz 2. Korinćanima mi je često dolazio u misli. Razlog je bio što sam sve više i više bio ubeđen da je cela Organizacija, svesno ili nesvesno, celo svoje hijerarhijsko uređenje bazirala upravo na pomenutom gospodarenju vere drugih ljudi.  Šta više, ova metoda je bila toliko zastupljena da je slobodno mogu nazvati „kontrola misli“. Od samog vrha, kroz slojeve organizacije, doktrinarna verovanja su prenošena na sve članove od kojih se očekivalo i očekuje se da ova verovanja prihvate i slede kao svoja sopstvena. To  vođe Kule stražare nazivaju jedinstvo vere i spremni su da preduzmu bilo šta da bi ta verovanja bezuslovno zaštitili, ali upravo tu su postali isti kao i sve druge crkve i religije koje zauzimaju identičan stav. Ali, u čemu je zapravo problem? Ceo Članak ovde

ZLOSTAVLJANJE DECE I KULA STRAŽARA


Autor Pol Grundi, u ovom članku koji je napisao za nevladinu organizaciju AAWA, iznosi veoma interesantne detalje i analizu problema pedofilije u Organizaciji Jehovinih svedoka.

Ceo članak možete pročitati na blogu

(Prevod sa enleskog - MOB)

OSUĐENI SOPSTVENIM REČIMA

"Probudite se" od 22 Juna 2000. god. na strani 6 :

.

" Neki ljudi vređaju one koji se sa njima ne slažu, tako što dovode u pitanje karakter i motive, umesto da razmotre činjenice. "Etiketiranje" stavlja negativan, lak za pamćenje, epitet na osobu, grupu ili ideju. Oni koji "etiketiraju" druge se nadaju da će ta etiketa da ostane zapamćena. Ako drugi ljudi odbace osobu ili ideju na osnovu "etikete" strateški cilj je postignut."

U jednom predavanju, po rasporedu u Subotu, na ovogodišnjem Oblasnom kongresu, Jehovini svedoci će moći, ako već nisu, da čuju pravu lavinu "etiketa" i vrhunski primer u korišćenju ove metode. Bivši Jehovini svedoci koje sam spomenuo na početku i koji su već poznati kao "Otpadnici" su dobili čitav niz novih "etiketa". Pročitajte ceo članak ovde

NE VIDIM ZLO, NE ČUJEM ZLO


Da li je u duhu ljubavi ignorisati tuđe probleme i stradanja? Da li je dovoljno samo reći: "žao mi je", i okrenuti glavu? Da li je ispravan i u duhu ljubavi stav - "baš me briga, ne želim da znam sve dok ja nisam pogođen"? Na žalost, mnogi ljudi u svetu upravo ovako razmišljaju i postupaju. Možda će te biti iznenađeni sa činjenicom da mnogi Jehovini svedoci, ti tobože obični ljudi koji za sebe veruju da su božiji narod, upravo ovako razmišljaju i postupaju. O čemu se zapravo radi? Pročitajte ceo članak ovde

ZLI PLODOVI (NE) BOŽIJE ORGANIZACIJE

David Splane - Član vodećeg tela Jehovinih svedoka - je 2. Maja ove godine održao "interesantno" predavanje u Malme Areni (Švedska), pred velikim brojem slušaoca... Zašto je ovo predavanje "interesantno"? pročitajte ovde
ZAŠTO JA VERUJEM DA SU JEHOVINI SVEDOCI FARISEJSKA ORGANIZACIJA

Od momenta  kada sam postao starešina, licemerje i nadmenost koji su dominirali unutar Organizacije su mi polako postajali sve očigledniji. Vremenom sam uvideo da postoje mnoge paralele između onoga za šta sam ja verovao da je "istina" i Jevrejskiog religioznog sistema u vreme Isusovog zemaljskog života. Nešto se nije uklapalo...Sve više sam bio ubeđenja da smo isti kao i Fariseji i verske vođe Isusovog vremena.  Prčitajte ceo članak ovde: Kako je svetlo postalo tama

NA LEĐIMA DIVLJE ZVERI

ili: Kako stražariti na kuli Ujedinjenih Nacija


Da li je ikada postojala veza između Udruženja Kule Stražare i UN-a? To je veoma važno pitanje jer su Jehovini Svedoci decenijama nemilosrdno kritikovali UN i veruju da je UN "divlja zver" i "odvratna stvar" (ovaj naziv vole da upotrebljavaju) iz Biblijske knjige Otkrivenje. Dakle, Evo i odgovora:...

KAKO "ISTINA" PONEKAD "LOVI U MUTNOM"

Kako Organizacija, kroz svoje publikacije, koje promoviše kao nadahnute od Boga, ponekad svesno izvrće istorijske činjenice i navodi dobronamerne ljude da veruju u polu-istine i polu-laži?
Pročitajte više o toma ovde

Srce u čeličnoj ruci Božije ljubavi

ili: Kako zavoleti Jehovu


Tokom decenija posle prvog svetskog rata, sve do današnjh dana, Jehovini svedoci su vodili brojne sudske procese u borbi za svoja prava, za slobodu obožavanja i propovedanja. Ovaj talas je započeo u Sjedinjenim Američkim državama i proširio se na veliku većinu zemalja u svetu danas. Na osnovu Lokalnih ustava i zakona i pre svega na osnovu povelje Ujedinjenih Nacija o osnovnim ljudskim pravima u obožavannju i ličnoj slobodi izbora verskih ubeđenja, Jehovini svedoci su dobili gotovo sve procese u kojima su učestvovali i danas su priznata religija koja globalno broji više od sedam miliona članova.

Međutim, dok su se Jehovini svedoci svesrdno pozivali na ovu povelju Ujedinjenih nacija, kako su tretirali, ili kako tretiraju danas svoje članove unutar svoje Organizacije? Da li članovi Organizacije Jehovinih svedoka uživaju istu slobodu koju ova Organizacija zahteva za sebe od svetskih vladara? ...

Proćtajte ceo članak na mom blogu

Učitelji, Zidari, Doktori i Demoni

Kroz moja iskustva, istraživanja i razmišljanja sam došao do nekih interesantnih zaključaka. Demoni, kao ideja, kao koncept, su oduvek bili od velike koristi religioznim vođama. Korisni za zastrašivanje podređenih, za usmeravanje misli slobodoumnih, za osuđivanje slobodnih i suzbijanje opozicije i suprotnog mišljenja. Pročitajte ceo članak na mom blogu...
KO SU BIVŠI JEHOVINI SVEDOCI?

U svetu podeljenom granicama između država, nacija, religija, organizacija i grupa, ovaj naziv, "bivši Jehovini svedoci", stoji potpuno nezavisno, neopredeljeno, neorganizovano i gotovo nestvarno u poređenju sa svim drugim formama ljudskih organizovanja. Bivši Jehovini svedoci nisu ništa više organizovani niti povezaniji nego, na primer, bivši pušači, ili bivši alkoholičari ili bilo koja kategorija ljudi, ujedinjena zajedničkim problemima ili iskustvima koje drugi ljudi, koji nisu imali ta iskustva, ne mogu tako lako da razumeju. Bivši Jehovini svedoci su ljudi koji su napustili način života i ranija ubeđenja da su elitni deo čovečanstva koje je Bog izabrao za sebe. Verovanja, interesovanja, opredeljenja i mišljenja među bivšim Jehovinim svedocima mogu biti različita baš kao i kod svih drugih običnih i neobičnih ljudi. Takođe razlozi napuštanja mogu biti veoma različiti, ali  i sasvim drugačiji od uobičajenog mišljenja...Pročitajte ceo članak na Blogu
ONI TAKO GOVORE ALI NE ČINE TAKO...

Dok su Bruklinske vođe navodili druge da se drže principa neutralnosti, koje je dovelo do patnji i progonstava mnogih članova, a ne retko i dece, da li su se sami držali ovih principa? Pročitajte više o dvostrukim standardima vodećeg tela u članku "Ulepšani sjajem dečijih suza"
SLOBODNA MISAO O KNJIGAMA
(na stranici "Books")

Kroz neka svoja istraživanja sam uvideo da su kroz celu istoriju Organizacije Jehovinih svedoka postojale knjige o činjenicama koje je ova Organozacija prikrivala ili ulepšavala.  I ako mnoge te knjige nisu nikada prevedene na naš jezik sve jedno mogu da nam pruže dragocene informacije koje ukazuju da ova organizacija nije ništa drugačija od ostalih ljudskih organizacija i religija. Šta više, često i gora, ova Organizacija je svojim delovanjem, u svom ubeđenju da je nadahnuta od Boga, nanela nekim ljudima velike patnje i stradanja.
Većina knjiga o kojima ću ovde pisati su okarakterisane kao "Sotonina propaganda", mada  glavni cilj sve te literature nije da se bori protiv ove Organizacije, već da pomogne bivšim članovima da se oporave od sistemacke kontrole misli kojoj su bili podvrgnuti. Iz te perspektive je potrebno izneti neke negativne činjenice o Ovoj organizaciji, da bi slika o njihovoj "istini" bila kompletna.
Amber Scorah

U Američkom časopisu "The Beleiver" od Februara 2013. objavljena je interesantna životna priča o ovoj ženi, Amber, koja je napustila Jehovine svedoke posle dugo godina pionirske službe od kojih je poslednjih nekoliko provela propovedajući ilegalno u Kini, gde su Jehovini svedoci zabranjeni.
Pročitajte  izveštaj na blogu

"KRIZA SAVESTI" 

-Borba između lojalnosti Bogu i lojalnosti religiji- by Razmond Franz


Ovo je jedna od najvažnijih knjga za bivše Jehovine svedoke, a i za sve koji žele bolje da shvate ovu Organizaciju i izazove postupanja po ličnoj savesti i u skladu sa moralnim ubeđenjima pojedinca. Prevod na našem jeziku ne postoji i verujem da svaki čovek razume da je za takav veliki poduhvat potrebno, pre svega otkupiti autorska prava, a zatim uložiti ogromno vreme i materijalna sredstva, da bi se ceo projekat uspešno priveo kraju. Da li postoji dovoljno interesovanja da bi ova knjiga bila, u celini, prevedena? Vreme će pokazati. Ja sam počeo ovaj proces prevođenja na neformalan način, a ako mi u budućnosti bude dostupan adekvatan novčani fond, želja bi mi bila da ovu knjigu u celini prevedem na naš jezik.


Ako želite finansiski da pomognete u ostvarivanju ovog projekta, to možete učiniti ovde. Unapred hvala.

OPERACIJA e-SHUNNING

Nova ne vladina organizacija AAWA, koju su osnovali Bo Juel Jensen, Nickey Hudson i Barbara Anderson je počela sa novom kampanjom od 1. Maja, u borbi protiv poznatog pravila "izbegavanja" kod Jehovinih Svedoka. Ovo ne-Biblijsko pravilo koje se se konstantno nameće članstvu je proizašlo iz tipičnog izvrtanja Biblijskih stihova i prilagođavanja potrebama Organizacije koja funkcioniše po principima Destruktivnih Kultova. Interesantno je to da Kula stražara u zvaničnim saopštenjima poriče da postoji ovo "pravilo" i podvlači da je to lična odluka svakog člana, ali ton i način na koji se članovi podstiču na "izbegavanje" svakako pokazuje drugačije. Mnogi životi su trajno ugroženi i porodice razorene zbog ovog pravila Kule stražare.
Za više informacija o ovom pravilu pročitajte ovde

NOVO NA NAŠEM SAJTU!

U proteklih nekoliko meseci došlo je do značajnog porasta u interesovanju javnosti i posećenosti ove web stranice. Između mnogih komentara, pojavila su se pitanja o mogućnosti bolje interakcije i komentarisanja od strane svih osoba koje bi želele da iznesu svoje mišljenje ili iskustva. Iz tih razloga su napravljene određene promene i dok više nije moguće komentarisati direktno na objavljene postove na Blogu, istovremeno je otvorena nova stranica Forums na kojoj je lakše i praktičnije pisati komentare, razmišljanja i poruke, kako na teme obrađene na Blogu, tako i na čitav niz drugih tema koje mogu biti od interesa. Pridružite nam se i podelite svoja razmišljanja sa ljudima koji će vas bolje razumeti.


MOB.

"TRUTH BE TOLD"

Novi dokumentarni film o odrastanju u organizaciji Jehovinih svedoka je premijerno objavljen u Bruklinu 27.Marta 2013. Sledi premijerno prikazivanje u Bostonu 5.Juna 2013. Za više informacija pogledajte linkove na engleskom:
http://www.hereliesthetruth.com/
http://www.smithkraft.com/

Vodeće Telo Jehovinih Svedoka danas.
Krajem 2012. godine ova grupa od osam članova je sebe proglasila "vernim i razboritim robom" o kome Isus govori u Mateju 24:45-47
Pastor Rasel je za sebe tvrdio isto to. Pitam se šta članovi Vodećeg tela misle o Raselu?
Koliko znate o Vodećem telu Jehovinih Svedoka
I ako je tokom proteklih decenija ova organizacija pisala i izveštavala o samom vrhu svoje hijerarhije i centru vlasti, mnogi ljudi, uključujući i mnoge Svedoke, imaju samo površnu i često iskrivljenu sliku o tome kako ovo "telo" funkcioniše, kako donosi svoje odluke i koliko su te odluke u skladu sa Biblijom.
U seriji članaka na mom blogu, u kategoriji "Vodeće telo" možete saznati više o istorijatu rukovodstva od prvog predsednika Rasela da današnjeg Vodećeg tela.
Bo Juel Jensen

Da li ste čuli za ovog čoveka?
.
Bo nije nikada bio starešina. Koliko je meni poznato nije bio ni sluga pomoćnik, nije nikada boravio u Bruklinskom Betelu i nije bio izuzetan niti prominentan unutar Organizacije. Moglo bi se reći: Samo još jedan od mnogih "rank and file" članova Jehovinih svedoka, koji je kasnije napustio ovu Organizaciju... Međutim, Bo je danas jedna od ključnih ličnosti na svetskoj sceni takozvanih "otpadnika" koji takođe ima tragično i teško iskustvo sa ovom Organizacijom. Pročizajte njegovo iskustvo ovde...

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.